Archivado en Comunicats, socio economic

REUNIÓ DIRECTIUS 2007

comunicat

Una vegada més, tots els responsables dels equips humans de la Caixa, aquells que la Direcció s’entossudeix en nomenar directius, han assistit a la reunió anual del Palau de la Música on se’ls convoca cada febrer, una vegada fet públic el resultat de l’any anterior.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El nostre director General, en el transcurs de la seva exposició, va donar les gràcies a tots el treballadors de l’entitat – als presents i als no presents, s’entén- per la seva aportació a aquest resultats.
Després d’un vídeo explicatiu del resultats de l’any va exposar el Pla Estratègic 2007-2009, del qual no us donarem dades, ja que pensem que es l’entitat qui ho ha de comunicar a tota la plantilla, però que en resum comporta aproximadament incrementar en un 50% totes les partides del balanç, i va explicar acuradament quines són els nostres punts forts i els punts febles, així com els mitjans necessaris per assolir aquest augment.
Sobre els recursos humans va dir que es necessari “la motivació del grup humà i la seva identificació amb els valors de l’entitat” i “que tenim un equip humà amb  una mitjana d’edat baixa”.
L’estratègia a seguir amb els recursos humans, factor clau del desenvolupament, és “aconseguir un elevat grau de motivació, un increment professional constant i un major compromís amb els objectius. Per aconseguir-lo es treballaran els aspectes de lideratge, cohesió i motivació”.
I quin seran els aspectes que es treballaran?: Queden resumits en dues branques, “desenvolupament i selecció” i “formació”.
Aquí va quedar tot, en cap moment va esmentar millorar les condicions laborals dels treballadors ni tan sols en aquells aspectes que no impliquen increment de costos a l’entitat, ni va mencionar cap tipus de premi o incentiu a la plantilla. Com sempre se’ns demanarà un esforç addicional sense cap tipus de contrapartida. Perquè seria lògic que, a més del desenvolupament i la formació, hagués parlat de l’increment de la plantilla, d’acabar d’una vegada amb les vergonyants oficines de dos treballadors, de conciliar la vida laboral i familiar i en resum encoratjar als caps responsables –aquells que anomena directius- perquè transmetin a tots el treballadors un missatge engrescador.
A alguns dels presents els va semblar que tornaven a parlar d’un projecte similar al    “Projecte Barcelona” en el qual l’únic premi pels treballadors ha sigut treballar més hores pel mateix preu.
Volem manifestar que no estem en contra de cap projecte que comporti el creixement i desenvolupament de la nostra Entitat, ben al contrari, però sí que demanem que els esforços que es demanen a la plantilla tinguin la seva contrapartida en millores laborals que, com hem dit abans, a vegades no tenen cost, i si no que parlin amb el cap de RRLL que té moltes propostes de CCOO sobre la taula.
I com li vam dir a l’ultima reunió, si el missatge de l’entitat als seus treballadors és fidelitzeu al client, el nostre missatge a l’entitat és Fidelitzeu al treballador.

6 de febrer del 2007 – com. 3/07

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es