Archivado en Comunicats

Gestió de presencia

Cada vegada més controlats


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Possiblement sota aquesta designació podríem agrupar diferents problemàtiques que entenem seria bo que s'abordessin per separat.

Creiem que seria la manera de poder trobar solucions a un tema que només crea malestar i pèrdues de temps.

Diferenciaríem tres qüestions.

MARCATGE o control d'entrada

Seria la part que més fàcilment es podria solucionar i que la gent agrairia més.

Entenem que, en funció de les característiques del lloc de treball, el més àgil seria que computés la primera vegada que es realitzés qualsevol de les següents accions:

-Utilització de la targeta identificativa de l'empleat o empleada.
-Obertura del PC de treball
-Obertura de l'aplicatiu de Gestió de Presència, sense cap altre pas.

No creiem que passar la informació a l'aplicatiu de Gestió de Presència fos cap problema informàtic irresoluble.

GESTIÓ DE PRESÈNCIA pròpiament dita

El principal problema del sistema no seria tan operatiu sinó de concepte.

Està clar que no pretén saber el temps de presència de la gent. Es conforma en saber qui és qui marca un minut tard.

Ens sembla abusiu que només quedin registrats els retards i no la gent que arriba abans d'hora o les prolongacions de jornada.

Trobem molt desafortunada la qüestió de la pausa. Ja existeixen altres mecanismes de control quan es surt de l'Edifici Central. Per tant, considerem que aquest apartat s'hauria de treure de la normativa.

Quant als supervisors que han d'autoritzar les diferents incidències (permisos, sortides, etc), creiem que seria convenient que tinguessin avisos que els fes evident que hi ha coses pendents.

A banda, entenem que hi ha cosetes a nivell operatiu que s'aniran polint amb l'ús i els suggeriments dels usuaris.

SEGURETAT, bàsicament del edifici del Pla d'en Boet

Dins de pocs mesos deixarà de funcionar l'edifici del carrer Palau, llavors només quedarà amb una problemàtica de seguretat, com aquí comentarem, el nou edifici del Pla d'en Boet. Lògicament, les oficines seria tota una altra història que ara no tractarem.

En primer lloc dir que, estant encara en obres l'edifici, el que diguem s'haurà d'entendre com a provisional, a l'espera de la situació definitiva.

De tota manera, en una primera aproximació dir que un edifici que requereixi de la utilització excessiva de les targetes identificatives per traslladar-se d'un lloc de treball a un altre, no sembla estar massa ben dissenyat, ni ser massa operatiu. És, en definitiva, un sistema que només implica pèrdues de temps.

També valorar els problemes que es podrien produir, en cas d'incendi o qualsevol altra incidència, amb massa barreres que impedeixin l'accés a les sortides d'emergència.

Si bé no tenim massa clar si és un tema de seguretat, no podem deixar de dir que ens sembla un absurd que es torni a recuperar els aparells de control d'accés al menjador. No en van tenir prou amb els problemes que hi ha haver l'altra vegada? Tan malament anàvem ara? No tenen res més important a fer?.

Mataró, 23 de gener del 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es