Archivado en Comunicats, socio economic

Còmput de l'antiguitat

Fa uns anys, des de Comissions Obreres vàrem detectar que la Caixa no computava l'antiguitat de tots els contractes temporals que havia tingut el personal...


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Fa uns anys, des de Comissions vàrem detectar que la Caixa no computava l'antiguitat de tots els contractes temporals que havia tingut el personal.

Plantejada la qüestió, la Direcció de la Caixa va aplicar la concatenació de tots aquells amb intervals inferiors al 20 dies hàbils. Va haver canvis de categoria, triennis i, fins i tot, endarreriments per a un grup important de companys i companyes.

Fa uns mesos, en les visites que periòdicament fem a les oficines, vàrem detectar casos de gent que, aparentment, no tenia correcta l'antiguitat.

En parlar amb la Secció de Personal, es va arribar a la conclusió que es tractava de la interpretació que es va fer en el seu moment dels contractes de dissabte que hi va haver a finals dels 80 principis dels 90.

Consultats els nostres advocats, varen facilitar-nos unes sentències del Tribunal Superior de Catalunya que podien ser aclaridores de la controvèrsia.

Ahir, a primera hora, es va lliurar al Cap de Recursos una de les sentències. Va al·legar ignorar-les. Es va comprometre a fer les consultes pertinents i donar-nos alguna resposta.

Les sentència deia:

"...que ... tales servicios lo hayan sido a tiempo parcial no autoriza a calcular el complemento de antigüedad según las horas realmente trabajadas, ya que dicho cálculo ha de realizarse por períodos de tres años como establece el precepto, el cual para nada distingue entre servicios prestados a tiempo completo o a tiempo parcial, y sabido es que donde la ley no distingue tampoco el interprete ha de distinguir."


A última hora del dia, casualitats de la vida, vàrem tenir coneixement que el SEC-L havia seguit un camí tan paral·lel al nostre que, fins i tot, havia triat el mateix dia per presentar la seva jurisprudència i fer pública la seva reivindicació.

No és la primera vegada que després de detectar un problema, treballar-lo i, parlant amb la Caixa, arribar a un compromís de solució ens trobem amb la sorpresa que qui ho ha fet han estat els altres.

No passa res, simplement ens toca esperar que algun dia se'ns reconegui els mèrits del nostre esforç.

I, el més important, anar aconseguint que algun dels molts problemes que ens afecten es pugui solucionar.

Per acabar, voldríem recordar-vos que està pendent de judici a l'Audiència el Conflicte Col·lectiu presentat per Comissions Obreres sobre el còmput de tot el temps treballat dels diferents contractes temporals, sigui quin sigui l'interval entre ells.

 

Mataró, 21 de desembre del 2006

 

 

 

 

 

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es