Archivado en Comunicats, Ocupacio

Plantilles escasses i prolongacions de jornada: obstacles per a la conciliació de la vida laboral i familiar a banca

CCOO proposarà un Pla d'Ocupació per a crear 1.900 ocupacions en un període de quatre anys

COMFIA-CCOO (Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO) proposarà als bancs un Pla d'Ocupació per a crear 12.093 ocupacions en un període de quatre anys que corregeixin els dèficits de plantilla que tenen les entitats. El pla suposaria un increment dels ingressos de la Seguretat Social per aquest concepte de 500 milions d’euros en aquest període. L'objectiu del sindicat és combatre les prolongacions de jornada en el sector, millorant les possibilitats de conciliació de la vida laboral i familiar d'una banda i, per un altre, millorar la qualitat del treball i l'atenció al públic.


pdf print pmail

Les xifres per entitats han estat calculades en funció del volum d'hores no remunerades que es realitzen a cada banc per sobre de les establertes en el conveni o en els acords col•lectius. Hem aplicat un coeficient de reposició del 0,7 que permet calcular les necessitats de plantilla en contextos de fortes inversions en tecnologia com les quals es produeixen en el sector.

Per entitats, alguns dels resultats són: 2.653 llocs de treball per a BBVA que suposaria estabilitzar en l'any 2010 la seva plantilla als nivells que tenia en 2005 ja que en el present any prejubilarà a més de 2.000 treballadors; el Santander hauria de crear 2.307 ocupacions; Banesto, 1.104; el Grup Popular 1.362 i el Sabadell, 1.063.

Aquestes conclusions són fruit de l'anàlisi dels resultats obtinguts en la III Enquesta sobre prolongació de jornada que s'ha realitzat amb una mostra de 6.000 persones segmentades per entitats, territoris, categories i gènere en proporció a l'univers que s'analitzava de 111.719 treballadors.

En aquesta ocasió s'han realitzat per primera vegada més de quatre "focus-group" (grups d'anàlisis) els resultats de les quals ens han permès millorar l'anàlisi qualitativa del problema i, sobretot, de les seves conseqüències.

Una de les dades rellevant és l'aparició de la "síndrome del cremat" ("burn-out") entre els tècnics que prolonguen la seva jornada. Els tècnics comencen a apreciar de forma majoritària un cert col•lapse en el model d'organització del treball de les entitats analitzades: jornades dilatades, retribució decreixent, pressió per a la consecució d'objectius inassolibles, deterioració de les seves expectatives professionals, deterioració de la vida personal...

La prolongació de jornada afecta, segons l'enquesta, a un 68 % dels empleats i suposa allargar 9,5 hores la jornada setmanal.

COMFIA-CCOO donarà a conèixer els resultats d'aquest treball a la patronal del sector, AEB, a les diferents entitats, al Ministeri de Treball, perquè es comprometi a dotar de suficients recursos a la Inspecció de Treball perquè pugui garantir el compliment de les normes laborals, i als grups parlamentaris perquè prenguin les iniciatives legislatives adequades.

El document amb un ampli recull dels resultats de la III Enquesta, que es distribueix a tots els treballadors i treballadores del sector bancari.
Descarga el document de la III Enquesta en català (PDF - 1MB)

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es