Archivado en Comunicats, socio economic

Caixes d'Estalvi

COMFIA-CCOO RECORRER脌 EL DECRET SOBRE QUOTES PARTICIPATIVES


COMFIA-CCOO presentar脿 recurs contenci贸s-administratiu contra el decret sobre quotes participatives que prepara el Govern i que, probablement, ser脿 aprovat dem脿 en el Consell de Ministres.Considera que el projecte de Reial decret atorga drets pol铆tics al Sindicat de Quotapart铆ceps que la Llei Financera nega a les quotes participatives.


pdf
print
pmail
El projecte de Reial decret s'excedeix de l'habilitaci贸 que li proporciona la Llei Financera de regular reglament脿riament el funcionament del sindicat de Quotapart铆ceps atorgant-li drets pol铆tics que nom茅s poden residir en les Assemblees Generals de les Caixes d'Estalvi.

La Llei 44/2002 de 22 de novembre de Mesures de reforma del sistema financer, coneguda com Llei Financera, taxa els drets econ貌mics de les quotes participatives: participaci贸 en el repartiment de l'excedent de lliure disposici贸 de la caixa, la subscripci贸 preferent de quotes participatives en noves emissions, obtenci贸 del seu valor liquidatiu en cas de liquidaci贸 i la percepci贸 d'una retribuci贸 de car脿cter variable a c脿rrec de la part de l'excedent de lliure disposici贸 que els correspongui i rasa amb un taxatiu "Les quotes manquen de tot dret pol铆tic" tan controvertit assumpte.

El Ministeri d'Economia pret茅n, a pesar del definit en la Llei, aprofitar el desenvolupament d'aquest Reglament per a introduir una s猫rie d'aspectes que es configuren com un cos de drets pol铆tics per al Sindicat de Quotapart铆ceps clarament contraris a l'esperit i lletra de la Llei, atribuint-li, a m茅s, drets que la Llei de Societats An貌nimes residencia en les Juntes Generals d'Accionistes.


CONTRAVENINT LA LLEI, EL REGLAMENT CONCEDEIX DRETS POL脥TICS AL SINDICAT DE Quotapart铆ceps.

Atorga drets d'informaci贸 al facultar al Sindicat de Quotapart铆ceps per a requerir informes a l'Assemblea (A.7.2) o a l'establir l'obligatorietat que el Consell de la Caixa es reuneixi, almenys una vegada a l'any, amb l'assemblea de Quotapart铆ceps per a adonar-los de diversos aspectes de la gesti贸 de la Caixa (A.7.3).

Atorga el dret de veto al Sindicat de Quotapart铆ceps en mat猫ria de supressi贸 dels drets de subscripci贸 preferent (A.10.2.c) i en mat猫ria d'amortitzaci贸 anticipada de les quotes, imposant-se a la decisi贸 que pugui prendre en aquesta mat猫ria l'Assemblea General de la Caixa (A.12.1).

UN REGLAMENT QUE GENERA M脡S DUBTES QUE LES QUALS RESOL.

El Reglament t茅, segons el parer de COMFIA-CCOO, una molt baixa qualitat t猫cnica, generant dubtes en aspectes fonamentals per a la gesti贸 d'aquests instruments com s贸n el c脿lcul del valor econ貌mic de la Caixa (A.4) al no arbitrar soluci贸 alguna en el cas que existeixi "discrep脿ncia substancial" entre l'auditor i la Caixa en l'estimaci贸 del valor de la mateixa i de l'import de la prima d'emissi贸 o pel que fa als sup貌sits de fusi贸 (A.13.3), obligant a efectuar un bescanvi a pesar que les Assemblees de les Caixes fusionades podrien decidir l'amortitzaci贸 pr猫via i anticipada de les quotes participatives, ignorant la *posiblidad que una de les caixes fusionades no tingui emeses quotes participatives o b茅 que el mateix inversor tenint quotes participatives en diverses de les Caixes que es fusionin i excedint dels l铆mits prevists en la Llei pugui reclamar "que el valor econ貌mic de (els seus) drets...no sofreixi alteraci贸" com, temerari脿ment, afirma l'esborrany de Reial decret.

L'OBRA SOCIAL, LA GRAN DAMNIFICADA.

COMFIA-CCOO considera que la gran damnificada per l'emissi贸 de quotes participatives en les Caixes ser脿 l'Obra Social a l'establir-se en el Reial decret un m铆nim de retribuci贸 per a les mateixes que no pot ser inferior a l'atribu茂t per a l'Obra Social amb el que les dotacions de la Caixes que emetin quotes participatives es veuran, pel que fa a l'Obra Social, "capsulades" en un esquema r铆gid que les impedir脿 a llarg termini donar una resposta flexible, immediata i efica莽 a les necessitats de la societat.


"脡S COM PREGUNTAR-LI AL GUINEU SOBRE LA MILLOR MANERA DE CRIAR A LES GALLINES"

Amb aquesta frase, Jos茅 Mar铆a Mart铆nez, Secretari General de Caixes d'Estalvi de COMFIA-CCOO, expressava la seva perplexitat davant l'informe del Consell d'Estat i davant el fet que el Ministeri d'Economia hagi donat trasllat a l'AEB l'esborrany de Reial decret perqu猫 efectu茂 les seves consideracions davant el Consell d'Estat i una perplexitat encara major al comprovar que aquesta alta instituci贸 de l'Estat fa seva la pretensi贸 de la Patronal Banc脿ria que, a pesar de l'establert en la Llei, la constituci贸 del Sindicat de Quotapart铆ceps sigui obligat貌ria i a pesar tamb茅 que cap caixa d'estalvis de les consultades ni la CECA, hagin realitzat cap observaci贸 en tal sentit.

Deuria resultar obvi per al Consell d'Estat i ens costa treball pensar que no ho 茅s, les raons que mouen a l'AEB, 茅s a dir dels bancs espanyols, en aquest assumpte. Els bancs espanyols estan interessats a invertir en quotes participatives i, primer, influir en la gesti贸 de les caixes per a reivindicar despr茅s m茅s drets pol铆tics a trav茅s dels Sindicats de Quotapart铆ceps valent-se dels quals, ja "de m脿", els atorga el Ministeri d'Economia en el seu esborrany de Reial decret excedint-se clarament de l'habilitaci贸 legal que els proporciona la Llei 44/2002.

Les quotes participatives es configuren aix铆 per a la banca en un veritable "cavall de Troia" de la privatitzaci贸 de les Caixes d'Estalvi.

LES QUOTES NO DEUEN NEGOCIAR-SE EN BORSA.

COMFIA-CCOO segueix considerant que les quotes participatives deurien cotitzar en un mercat estructurat distint a la Borsa com pot ser el *AIAF. L'inter猫s de l'AEB que troba novament eco en el Consell d'Estat, que les quotes es negoci茂n en Borsa obeeix, sens dubte a la major capacitat que tindran els bancs d'orientar l'evoluci贸 de les cotitzacions d'aquests instruments en aquest mercat, *m谩xime quan, gaireb茅 amb seguretat, ser脿 "estret i poc profund".

Estem segurs que al Recurs que avui anunciem se sumaran altres procedents de les Comunitats Aut貌nomes que veuran menyscabada per aquest Reial decret la seva capacitat normativa i, en alguns casos, rectificat el desenvolupament de la Llei Financera efectuat per les diverses Assemblees Regionals.