Archivado en Comunicats, socio economic

Més incidències en l'aplicació de les antiguitats


La Secció Sindical de CC.OO. ha detectat que no s'han regularitzat totes les anomalies.


pdf
print
pmail
En data 20.09.2004, la Secció Sindical de CC.OO. vàrem denunciar el còmput incorrecte de l’antiguitat d’aquells empleats i empleades que havien tingut diversos contractes temporals abans de passar a fixos.

Gràcies a aquella acció de CC.OO., la Caixa es va veure obligada a reconèixer l’antiguitat a uns 200 empleats i empleades que es van veure beneficiats.

Ara, de nou, la Secció Sindical de CC.OO. ha detectat que no s'han regularitzat totes les anomalies. Bàsicament contractes temporals anteriors a l'any 1999.

Per això, ens hem adreçat al Cap de Recursos perquè doni les instruccions necessàries per regularitzar, definitivament, totes les incidències.

Aprofitant que, periòdicament, la Seguretat Social us envia al vostre domicili la vida laboral, doneu-li un cop d’ull. Si observeu que teniu contractes temporals anteriors a la data d'antiguitat que us reconeix la Caixa, i entre contracte i contracte no hi hagut més de 20 dies laborables d’interrupció (que és el que de moment reconeix la Caixa), la vostra antiguitat hauria de contemplar aquest períodes treballats com encadenats.

La regularització de la vostra antiguitat us pot beneficiar econòmicament.

En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb els vostres representants de Comissions Obreres.

Mataró, 18 d’octubre de 2006