Archivado en Comunicats, socio economic

Més incidències en l'aplicació de les antiguitats

La Secció Sindical de CC.OO. ha detectat que no s'han regularitzat totes les anomalies.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

En data 20.09.2004, la Secció Sindical de CC.OO. vàrem denunciar el còmput incorrecte de l’antiguitat d’aquells empleats i empleades que havien tingut diversos contractes temporals abans de passar a fixos.

Gràcies a aquella acció de CC.OO., la Caixa es va veure obligada a reconèixer l’antiguitat a uns 200 empleats i empleades que es van veure beneficiats.

Ara, de nou, la Secció Sindical de CC.OO. ha detectat que no s'han regularitzat totes les anomalies. Bàsicament contractes temporals anteriors a l'any 1999.

Per això, ens hem adreçat al Cap de Recursos perquè doni les instruccions necessàries per regularitzar, definitivament, totes les incidències.

Aprofitant que, periòdicament, la Seguretat Social us envia al vostre domicili la vida laboral, doneu-li un cop d’ull. Si observeu que teniu contractes temporals anteriors a la data d'antiguitat que us reconeix la Caixa, i entre contracte i contracte no hi hagut més de 20 dies laborables d’interrupció (que és el que de moment reconeix la Caixa), la vostra antiguitat hauria de contemplar aquest períodes treballats com encadenats.

La regularització de la vostra antiguitat us pot beneficiar econòmicament.

En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb els vostres representants de Comissions Obreres.

Mataró, 18 d’octubre de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es