Archivado en Documentacio, socio economic

25 Aniversari de CC OO

Arxiu Històric de Comfia CC OO

L'Arxiu Històric de COMFIA es compon de dos grans fons documentals i d'una col·lecció hemerogràfica. Els primers no són altres que el Fons Documental de la Federació de Banca i Estalvi (FEBA) de CC.OO. i el Fons Documental de la Federació d'Assegurances de CC.OO. La col·lecció hemerogràfica recull les col·leccions de premsa, des de l'època de la clandestinitat fins avui de CC.OO. dels sectors de Banca i Asssegurances, així com títols de premsa d'altres organitzacions sindicals presents en ambdós sectors.


pdf print pmail

En els estudis sobre el moviment obrer i la seva història, els treballadors dels serveis financers i de les oficines han estat sotmesos moltes vegades a certa invisibilitat. És veritat que després de la Segona Guerra Mundial, amb el desenvolupament de l'estat del benestar, dels serveis associats a les empreses i de la burocratització organitzativa de les grans companyies, la sociologia industrial va començar a interessar-se pels treballadors de coll blanc. En aquest context, a principis dels anys setanta, va aparèixer en el nostre país l'estudi sociològic pioner i pràcticament únic en la seva època sobre els treballadors de banca de José Félix Tezanos Més recentment, ja sigui sota l'impuls de la nostra Federació, o amb anterioritat, de les Federacions de Banca i d'Assegurances, s'han realitzat diversos estudis i informes de treball amb l'objecte d'analitzar les relacions laborals en aquests sectors. En tot cas, aquests estudis i informes d'origen sindical han estat més aviat l'excepció.

Des d'un punt de vista històric, el panorama és bastant més ombrívol. Solament existeix la monografia de Santiago Castillo i Luis Enrique Alonso consagrada a la història de la Federació Espanyola de Treballadors de Crèdit i Finances, de la UGT, l'existència de la qual va acabar amb el final de la Guerra Civil. Aquest estudi es va basar en la documentació del dirigent ugetista i militant del PCE, Amaro del Roser. Si ens atenim a la bibliografia disponible, la història dels treballadors de banca acabaria en 1939 i, pel seu costat, en el sector d'assegurances i d'oficines senzillament els treballadors no haguessin existit mai.

Aquest dèficit històric té a veure amb la falta de disponiblitat de fonts documentals en les quals sustentar l'estudi d'aquests sectors de treballadors. Per aquesta raó, l'arxiu històric de COMFIA ve a ocupar un espai importantíssim.

Posar a la disposició dels historiadors i dels investigadors en general els testimoniatges documentals de la nostra trajectòria històrica, tot i ser important, no constitueix l'única raó per a haver realitzat un esforç notable d'organització, descripció i classificació de milers de documents.

El nostre arxiu històric constitueix el patrimoni històric documental de COMFIA i per consegüent, forma part del patrimoni cultural de CC.OO. i dels treballadors i les treballadores. Per a ells i elles també està ara accessible. El nostre arxiu, en la mesura que proporciona testimoniatge d'una trajectòria que comença a ser dilatada i que discorre des de la lluita per les llibertats durant el franquisme fins els reptes actuals, fruit de la innovació tecnològica i de la reorganització dels processos de treball en les entitats financeres i en les oficines, representa així mateix una eina identitaria. Una peça que ajuda a reconèixer-nos i a obtenir reconeixement. Naturalment aquesta identitat a la qual ens referim, que ens correspon i que forma part integrant de les cultures del treball s'ha forjat a través de la solidaritat i del combat pels drets dels treballadors, per millorar les seves condicions laborals i de vida. Aquesta identitat forma part del nostre passat i del nostre avenir.

L'Arxiu Històric de COMFIA es compon de dos grans fons documentals i d'una col·lecció hemerogràfica. Els primers no són altres que el Fons Documental de la Federació de Banca i Estalvi (FEBA) de CC.OO. i el Fons Documental de la Federació d'Assegurances de CC.OO. La col·lecció hemerogràfica recull les col·leccions de premsa, des de l'època de la clandestinitat fins avui de CC.OO. dels sectors de Banca i Assegurances, així com títols de premsa d'altres organitzacions sindicals presents en ambdós sectors.

En aquesta mateixa pàgina pots consultar els instruments d'accés a la documentació; és a dir els inventaris dels fons documentals citats i el catàleg de la col·lecció de premsa. A través d'ells es poden localitzar de manera precisa els documents que componen el nostre arxiu i la premsa. Per a la seva consulta directa, pots dirigir-te a l'Arxiu d'Història del Treball (AHT) de la Fundació 1º de Maig, que és l'organisme encarregat de la gestió i conservació de la documentació històrica de COMFIA.

Veure catàleg de l'Arxiu Històric

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es