Archivado en Documentacio, socio economic

25 Aniversari de CC OO

Arxiu Hist貌ric de Comfia CC OO


L'Arxiu Hist貌ric de COMFIA es compon de dos grans fons documentals i d'una col路lecci贸 hemerogr脿fica. Els primers no s贸n altres que el Fons Documental de la Federaci贸 de Banca i Estalvi (FEBA) de CC.OO. i el Fons Documental de la Federaci贸 d'Assegurances de CC.OO. La col路lecci贸 hemerogr脿fica recull les col路leccions de premsa, des de l'猫poca de la clandestinitat fins avui de CC.OO. dels sectors de Banca i Asssegurances, aix铆 com t铆tols de premsa d'altres organitzacions sindicals presents en ambd贸s sectors.


pdf
print
pmail
En els estudis sobre el moviment obrer i la seva hist貌ria, els treballadors dels serveis financers i de les oficines han estat sotmesos moltes vegades a certa invisibilitat. 脡s veritat que despr茅s de la Segona Guerra Mundial, amb el desenvolupament de l'estat del benestar, dels serveis associats a les empreses i de la burocratitzaci贸 organitzativa de les grans companyies, la sociologia industrial va comen莽ar a interessar-se pels treballadors de coll blanc. En aquest context, a principis dels anys setanta, va apar猫ixer en el nostre pa铆s l'estudi sociol貌gic pioner i pr脿cticament 煤nic en la seva 猫poca sobre els treballadors de banca de Jos茅 F茅lix Tezanos M茅s recentment, ja sigui sota l'impuls de la nostra Federaci贸, o amb anterioritat, de les Federacions de Banca i d'Assegurances, s'han realitzat diversos estudis i informes de treball amb l'objecte d'analitzar les relacions laborals en aquests sectors. En tot cas, aquests estudis i informes d'origen sindical han estat m茅s aviat l'excepci贸.

Des d'un punt de vista hist貌ric, el panorama 茅s bastant m茅s ombr铆vol. Solament existeix la monografia de Santiago Castillo i Luis Enrique Alonso consagrada a la hist貌ria de la Federaci贸 Espanyola de Treballadors de Cr猫dit i Finances, de la UGT, l'exist猫ncia de la qual va acabar amb el final de la Guerra Civil. Aquest estudi es va basar en la documentaci贸 del dirigent ugetista i militant del PCE, Amaro del Roser. Si ens atenim a la bibliografia disponible, la hist貌ria dels treballadors de banca acabaria en 1939 i, pel seu costat, en el sector d'assegurances i d'oficines senzillament els treballadors no haguessin existit mai.

Aquest d猫ficit hist貌ric t茅 a veure amb la falta de disponiblitat de fonts documentals en les quals sustentar l'estudi d'aquests sectors de treballadors. Per aquesta ra贸, l'arxiu hist貌ric de COMFIA ve a ocupar un espai important铆ssim.

Posar a la disposici贸 dels historiadors i dels investigadors en general els testimoniatges documentals de la nostra traject貌ria hist貌rica, tot i ser important, no constitueix l'煤nica ra贸 per a haver realitzat un esfor莽 notable d'organitzaci贸, descripci贸 i classificaci贸 de milers de documents.

El nostre arxiu hist貌ric constitueix el patrimoni hist貌ric documental de COMFIA i per conseg眉ent, forma part del patrimoni cultural de CC.OO. i dels treballadors i les treballadores. Per a ells i elles tamb茅 est脿 ara accessible. El nostre arxiu, en la mesura que proporciona testimoniatge d'una traject貌ria que comen莽a a ser dilatada i que discorre des de la lluita per les llibertats durant el franquisme fins els reptes actuals, fruit de la innovaci贸 tecnol貌gica i de la reorganitzaci贸 dels processos de treball en les entitats financeres i en les oficines, representa aix铆 mateix una eina identitaria. Una pe莽a que ajuda a recon猫ixer-nos i a obtenir reconeixement. Naturalment aquesta identitat a la qual ens referim, que ens correspon i que forma part integrant de les cultures del treball s'ha forjat a trav茅s de la solidaritat i del combat pels drets dels treballadors, per millorar les seves condicions laborals i de vida. Aquesta identitat forma part del nostre passat i del nostre avenir.

L'Arxiu Hist貌ric de COMFIA es compon de dos grans fons documentals i d'una col路lecci贸 hemerogr脿fica. Els primers no s贸n altres que el Fons Documental de la Federaci贸 de Banca i Estalvi (FEBA) de CC.OO. i el Fons Documental de la Federaci贸 d'Assegurances de CC.OO. La col路lecci贸 hemerogr脿fica recull les col路leccions de premsa, des de l'猫poca de la clandestinitat fins avui de CC.OO. dels sectors de Banca i Assegurances, aix铆 com t铆tols de premsa d'altres organitzacions sindicals presents en ambd贸s sectors.

En aquesta mateixa p脿gina pots consultar els instruments d'acc茅s a la documentaci贸; 茅s a dir els inventaris dels fons documentals citats i el cat脿leg de la col路lecci贸 de premsa. A trav茅s d'ells es poden localitzar de manera precisa els documents que componen el nostre arxiu i la premsa. Per a la seva consulta directa, pots dirigir-te a l'Arxiu d'Hist貌ria del Treball (AHT) de la Fundaci贸 1潞 de Maig, que 茅s l'organisme encarregat de la gesti贸 i conservaci贸 de la documentaci贸 hist貌rica de COMFIA.

Veure cat脿leg de l'Arxiu Hist貌ric