Archivado en Documentacio, socio economic

25 Aniversari de CC OO

Arxiu Històric de Comfia CC OO


L'Arxiu Històric de COMFIA es compon de dos grans fons documentals i d'una col·lecció hemerogràfica. Els primers no són altres que el Fons Documental de la Federació de Banca i Estalvi (FEBA) de CC.OO. i el Fons Documental de la Federació d'Assegurances de CC.OO. La col·lecció hemerogràfica recull les col·leccions de premsa, des de l'època de la clandestinitat fins avui de CC.OO. dels sectors de Banca i Asssegurances, així com títols de premsa d'altres organitzacions sindicals presents en ambdós sectors.


pdf
print
pmail
En els estudis sobre el moviment obrer i la seva història, els treballadors dels serveis financers i de les oficines han estat sotmesos moltes vegades a certa invisibilitat. És veritat que després de la Segona Guerra Mundial, amb el desenvolupament de l'estat del benestar, dels serveis associats a les empreses i de la burocratització organitzativa de les grans companyies, la sociologia industrial va començar a interessar-se pels treballadors de coll blanc. En aquest context, a principis dels anys setanta, va aparèixer en el nostre país l'estudi sociològic pioner i pràcticament únic en la seva època sobre els treballadors de banca de José Félix Tezanos Més recentment, ja sigui sota l'impuls de la nostra Federació, o amb anterioritat, de les Federacions de Banca i d'Assegurances, s'han realitzat diversos estudis i informes de treball amb l'objecte d'analitzar les relacions laborals en aquests sectors. En tot cas, aquests estudis i informes d'origen sindical han estat més aviat l'excepció.

Des d'un punt de vista històric, el panorama és bastant més ombrívol. Solament existeix la monografia de Santiago Castillo i Luis Enrique Alonso consagrada a la història de la Federació Espanyola de Treballadors de Crèdit i Finances, de la UGT, l'existència de la qual va acabar amb el final de la Guerra Civil. Aquest estudi es va basar en la documentació del dirigent ugetista i militant del PCE, Amaro del Roser. Si ens atenim a la bibliografia disponible, la història dels treballadors de banca acabaria en 1939 i, pel seu costat, en el sector d'assegurances i d'oficines senzillament els treballadors no haguessin existit mai.

Aquest dèficit històric té a veure amb la falta de disponiblitat de fonts documentals en les quals sustentar l'estudi d'aquests sectors de treballadors. Per aquesta raó, l'arxiu històric de COMFIA ve a ocupar un espai importantíssim.

Posar a la disposició dels historiadors i dels investigadors en general els testimoniatges documentals de la nostra trajectòria històrica, tot i ser important, no constitueix l'única raó per a haver realitzat un esforç notable d'organització, descripció i classificació de milers de documents.

El nostre arxiu històric constitueix el patrimoni històric documental de COMFIA i per consegüent, forma part del patrimoni cultural de CC.OO. i dels treballadors i les treballadores. Per a ells i elles també està ara accessible. El nostre arxiu, en la mesura que proporciona testimoniatge d'una trajectòria que comença a ser dilatada i que discorre des de la lluita per les llibertats durant el franquisme fins els reptes actuals, fruit de la innovació tecnològica i de la reorganització dels processos de treball en les entitats financeres i en les oficines, representa així mateix una eina identitaria. Una peça que ajuda a reconèixer-nos i a obtenir reconeixement. Naturalment aquesta identitat a la qual ens referim, que ens correspon i que forma part integrant de les cultures del treball s'ha forjat a través de la solidaritat i del combat pels drets dels treballadors, per millorar les seves condicions laborals i de vida. Aquesta identitat forma part del nostre passat i del nostre avenir.

L'Arxiu Històric de COMFIA es compon de dos grans fons documentals i d'una col·lecció hemerogràfica. Els primers no són altres que el Fons Documental de la Federació de Banca i Estalvi (FEBA) de CC.OO. i el Fons Documental de la Federació d'Assegurances de CC.OO. La col·lecció hemerogràfica recull les col·leccions de premsa, des de l'època de la clandestinitat fins avui de CC.OO. dels sectors de Banca i Assegurances, així com títols de premsa d'altres organitzacions sindicals presents en ambdós sectors.

En aquesta mateixa pàgina pots consultar els instruments d'accés a la documentació; és a dir els inventaris dels fons documentals citats i el catàleg de la col·lecció de premsa. A través d'ells es poden localitzar de manera precisa els documents que componen el nostre arxiu i la premsa. Per a la seva consulta directa, pots dirigir-te a l'Arxiu d'Història del Treball (AHT) de la Fundació 1º de Maig, que és l'organisme encarregat de la gestió i conservació de la documentació històrica de COMFIA.

Veure catàleg de l'Arxiu Històric