Archivado en Comunicats, socio economic

Comunicat

ASSEMBLEA GENERAL 聳 II


Com us vam dir, a l聮Assemblea General del dijous 22 de gener, els nostres consellers vam fer-hi dues intervencions. El dimarts vam publicar-ne una al tauler d聮anuncis, a continuaci贸 uns transcrivim la segona...


pdf
print
pmail
"Sr. President, senyores i senyors consellers, Sr. Director,
S贸c en Francesc Santamaria, representant dels treballadors de l聮Entitat i els parlo en el meu nom i en el d聮altres quatre dels representant dels treballadors, en concret els que ens apleguem sota les sigles de CCOO; animem, tanmateix fer-nos costat als altres companys representants dels treballadors.
Com han pogut comprovar, el nostre vot a la renovaci贸 dels auditors de comptes de l'Entitat ha estat en contra i com deuen recordar en anys anteriors tamb茅 ho va ser. Volem explicar-los el sentit del nostre vot.
Quan la relaci贸 entre auditor i auditat es perllonga durant molts anys, aquesta arriba a uns nivells de relaxaci贸 que no s贸n convenients i encara que amb aix貌 no volem alarmar a ning煤 ni pensem que hi ha cap aspecte negatiu quant als comptes anuals del grup, sempre ens hem de regir per un refrany que diu 聯mes val prevenir que guarir聰 i sempre tenint en compte que els membres del Consell d'Administraci贸 tenim responsabilitats personals.
Un cop dit aix貌 volem posar de manifest p煤blicament en aquesta Assemblea, m脿xim 貌rgan de decisi贸 de l聮entitat, algunes 聯peculiaritats聰 que es donen en els 貌rgans de govern de la nostra Caixa i que provoquen falta de transpar猫ncia pel que fa a molts aspectes de la gesti贸.
Ens referim al fet que a la Comissi贸 Executiva, que 茅s l聮貌rgan que realment dirigeix l聮Entitat - ja que es reuneix setmanalment 聳 no hi estiguin representats tots els grups que formen part d聮aquesta Assemblea General, del Consell d聮Administraci贸 i de la Comissi贸 de Control. En concret hi falten les Corporacions Locals, els Impositors i els Treballadors.
Si tenim en compte que el Consell d聮Administraci贸 es reuneix cada 2 mesos i que t茅 delegades totes les funcions importants a la Comissi贸 Executiva es produeix, a la pr脿ctica, el fet que els representants d聮un 70% dels qui formem aquesta Assemblea estem exclosos del coneixement i presa de decisions de la gesti贸; per tant, donades aquestes circumst脿ncies, el Consell i l聮Assemblea es converteixen en 貌rgans de pur tr脿mit.
Per qualificar-ho d聮una manera ben猫vola, hem de dir que aquesta situaci贸 es absolutament 聯at铆pica聰 ja que som l聮煤nica Caixa en la que es produeix. De les altres 9 caixes catalanes, en 4 hi ha Comissi贸 Executiva i tots els grups de l聮Assemblea hi estan representats. A les altres 5 NO hi ha Comissi贸 Executiva, per貌 la periodicitat de les reunions del Consell d聮Administraci贸 茅s com a molt poc d聮un mes (en algun cas es reuneix setmanalment).
Per tancar aquest cercle 聳 el de la poca transpar猫ncia 聳 ens trobem que a les recentment constitu茂des Comissions d聮Inversions i Retribucions tampoc no hi ha cap membre dels grups d聮impositors, corporacions locals i treballadors, essent 2 membres de la Comissi贸 Executiva 聳 els mateixos 聳 els qui formen part simult脿niament d聮aquestes dues Comissions.
Per tot aix貌 que hem exposat, entenem que s聮est脿 incomplint alguna cosa m茅s que l聮esperit de la llei, motiu pel qual instem a que es corregeixi aquesta situaci贸 an貌mala tot donant cabuda a la Comissi贸 Executiva de la Caixa a representants dels grups d聮impositors, corporacions locals i empleats.
Sr. Director, Senyores i senyors consellers, Sr. President, agra茂m la vostra atenci贸."

El Director General es va ofendre per les nostres al路lusions a la poca transpar猫ncia, tot afirmant que al Consell d聮Administraci贸 hi havia tota la transpar猫ncia que feia falta i que, si vol铆em m茅s informaci贸, la pod铆em sol路licitar.
Tanmateix no va referir-se ni respondre als altres temes que vam plantejar: la nul路la representaci贸 del 70% dels consellers de l聮Assemblea i del Consell a les Comissions Executiva, d聮Inversions i de Retribucions, i el fet que, any rere any, es contract茅s a la mateixa empresa d聮Auditors, els hereus de la tristament c猫lebre 聯Arthur Andersen聰.

30 de juny del 2006- com. 21/06

(Veure en PDF)