Archivado en Comunicats, socio economic

ASSEMBLEA GENERAL – II

Comunicat

Com us vam dir, a l’Assemblea General del dijous 22 de gener, els nostres consellers vam fer-hi dues intervencions. El dimarts vam publicar-ne una al tauler d’anuncis, a continuació uns transcrivim la segona...


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

"Sr. President, senyores i senyors consellers, Sr. Director,
Sóc en Francesc Santamaria, representant dels treballadors de l’Entitat i els parlo en el meu nom i en el d’altres quatre dels representant dels treballadors, en concret els que ens apleguem sota les sigles de CCOO; animem, tanmateix fer-nos costat als altres companys representants dels treballadors.
Com han pogut comprovar, el nostre vot a la renovació dels auditors de comptes de l'Entitat ha estat en contra i com deuen recordar en anys anteriors també ho va ser. Volem explicar-los el sentit del nostre vot.
Quan la relació entre auditor i auditat es perllonga durant molts anys, aquesta arriba a uns nivells de relaxació que no són convenients i encara que amb això no volem alarmar a ningú ni pensem que hi ha cap aspecte negatiu quant als comptes anuals del grup, sempre ens hem de regir per un refrany que diu “mes val prevenir que guarir” i sempre tenint en compte que els membres del Consell d'Administració tenim responsabilitats personals.
Un cop dit això volem posar de manifest públicament en aquesta Assemblea, màxim òrgan de decisió de l’entitat, algunes “peculiaritats” que es donen en els òrgans de govern de la nostra Caixa i que provoquen falta de transparència pel que fa a molts aspectes de la gestió.
Ens referim al fet que a la Comissió Executiva, que és l’òrgan que realment dirigeix l’Entitat - ja que es reuneix setmanalment – no hi estiguin representats tots els grups que formen part d’aquesta Assemblea General, del Consell d’Administració i de la Comissió de Control. En concret hi falten les Corporacions Locals, els Impositors i els Treballadors.
Si tenim en compte que el Consell d’Administració es reuneix cada 2 mesos i que té delegades totes les funcions importants a la Comissió Executiva es produeix, a la pràctica, el fet que els representants d’un 70% dels qui formem aquesta Assemblea estem exclosos del coneixement i presa de decisions de la gestió; per tant, donades aquestes circumstàncies, el Consell i l’Assemblea es converteixen en òrgans de pur tràmit.
Per qualificar-ho d’una manera benèvola, hem de dir que aquesta situació es absolutament “atípica” ja que som l’única Caixa en la que es produeix. De les altres 9 caixes catalanes, en 4 hi ha Comissió Executiva i tots els grups de l’Assemblea hi estan representats. A les altres 5 NO hi ha Comissió Executiva, però la periodicitat de les reunions del Consell d’Administració és com a molt poc d’un mes (en algun cas es reuneix setmanalment).
Per tancar aquest cercle – el de la poca transparència – ens trobem que a les recentment constituïdes Comissions d’Inversions i Retribucions tampoc no hi ha cap membre dels grups d’impositors, corporacions locals i treballadors, essent 2 membres de la Comissió Executiva – els mateixos – els qui formen part simultàniament d’aquestes dues Comissions.
Per tot això que hem exposat, entenem que s’està incomplint alguna cosa més que l’esperit de la llei, motiu pel qual instem a que es corregeixi aquesta situació anòmala tot donant cabuda a la Comissió Executiva de la Caixa a representants dels grups d’impositors, corporacions locals i empleats.
Sr. Director, Senyores i senyors consellers, Sr. President, agraïm la vostra atenció."

El Director General es va ofendre per les nostres al·lusions a la poca transparència, tot afirmant que al Consell d’Administració hi havia tota la transparència que feia falta i que, si volíem més informació, la podíem sol·licitar.
Tanmateix no va referir-se ni respondre als altres temes que vam plantejar: la nul·la representació del 70% dels consellers de l’Assemblea i del Consell a les Comissions Executiva, d’Inversions i de Retribucions, i el fet que, any rere any, es contractés a la mateixa empresa d’Auditors, els hereus de la tristament cèlebre “Arthur Andersen”.

30 de juny del 2006- com. 21/06

(Veure en PDF)

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es