Archivado en Comunicats, socio economic

El Conveni Col·lectiu també ha millorat les nostres condicions laborals

Com ens ha millorat el Conveni Col·lectiu les nostres condicions laborals


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

En els darrers fulls hem fet un petit resum de la feina feta i les millores aconseguides per la Secció Sindical de CC.OO. a Caixa Laietana.  En aquest full també volem donar unes breus pinzellades d’allò que ha fet el SINDICAT de CC.OO. en aquest darrers anys.

Amb majúscules, destacaríem la signatura del Conveni Col·lectiu de Caixes, (a casa nostra signat només per CC.OO.)

 

Les principals millores d’aquest Conveni són:

 

Reducció de la jornada.

 

Ø       1 dia més de vacances (ja tenim 25 dies laborables de vacances per any).

Ø       Més tardes de dijous de lliurança de Maig a Setembre (5 mesos) i a més, el Dijous de Setmana Santa a canvi de rés.

Ø       Possibilitat de substituir el permís de lactància per 10 dies naturals, i 5 dies laborables de permís durant el primer any de vida del nadó

 

Préstecs.


Ø       Rebaixa del tipus d’interès del préstec per a l’habitatge habitual.

Ø  Igualació de condicions del préstec de 5 anualitats al de 4 anualitats.

Ø     Possibilitat de sol·licitar un segon préstec per al canvi d’habitatge habitual en les mateixes condicions que el primer.

Ø       Rebaixa del tipus d’interès del préstec social al 100% del Euribor.

Ø       Aplicació d’aquesta millores a la cartera viva.

 

Salaris


Ø       Increments de sou per el període 2003-2006 amb clàusula de revisió  acordada.

Ø       Plus Conveni de 180 € el 2004 fins 240 € al 2006 lineals per a tothom, afavorint percentualment més a aquells que menys cobren. En tres anys ha suposat més de 600 euros.

Ø       S’elimina la gradació de pagues. Des del primer any es meriten totes les pagues.

Ø      Més ajuda pels infants en els tres primes anys de vida. En total 1.625 € per infant en aquest període.

 

Carrera d’ascens per antiguitat


Ø       Recuperació de la carrera d’ascens per experiència fins al nivell VIII (quasi Of. 1ª. Abans només es podia arribar fins Auxiliar A, actual Nivell XI ) Aquesta millora suposa més de 50.000 euros en 30 anys. A casa nostra són ja més de 200 companys/es els qui han millorat la seva categoria mercès al conveni.

 

I, a més


Ø Ascens per convocatòria d’oposicions que, a casa nostra, ha propiciat un pacte per a la convocatòria d'oposicions. (l'únic pacte signat en els darrers anys ).

Ø  Declaració tolerància zero pel que fa al mòbing o assetjament moral.

Ø       Tipificació com a falta molt greu l’assetjament sexual.

 

I també ....

 

CCOO obté importants pronunciaments de la Justícia a favor de les treballadores i els treballadors .....

 

El Tribunal Constitucional reconeix el còmput de l’antiguitat des de la primera data d’ingrés a l’empresa (períodes amb contractes no fixos encadenats), també als efectes de complements de pensions.

El Tribunal Constitucional, reconeix el dret a l’ús del correu electrònic a les empreses.

 

..... i en defensa de la naturalesa jurídica de les caixes

 

El Tribunal Suprem, anul·la dos articles del Reglament de les Quotes Participatives (RD 302/2004) que retallaven la capacitat de decisió dels Òrgans de Govern i dotaven il·legalment de drets polítics als possibles subscriptors de quotes participatives.

 

CCOO es la única organització que ha plantejat i obtingut resultats positius amb aquest pronunciament del Tribunal Suprem. CCOO estem fermament compromesos en la defensa de l’actual naturalesa jurídica de les Caixes.

 

Mataró, 21 d’abril de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es