Archivado en Comunicats, socio economic

CCOO ha resolt (IV)


La feina de la Secci贸 Sindical de CCOO a Caixa Laietana


pdf
print
pmail

En els darrers escrits hem fet un breu recordatori d聮all貌 que en els darrers dos anys la Secci贸 Sindical de CC.OO. ha fet per millorar les condicions laborals de molts treballadors i treballadores de Caixa Laietana. Hom diria que representen canvis importants. Qualsevol d聮ells per separat justificaria amb escreix la feina d聮una Secci贸 Sindical. A Caixa Laietana s聮han produ茂t tots ells en un per铆ode molt curt de temps, i tots per iniciativa 煤nica de CC.OO.

Per貌 la Secci贸 Sindical de CC.OO. ha assolit m茅s millores i millors condicions per a tothom:

 

Asseguran莽a d聮amortitzaci贸

La Direcci贸 de Caixa Laietana, obligava a la contractaci贸 d聮una asseguran莽a d聮amortitzaci贸 per poder gaudir del Pr茅stec de Conveni anomenat d聮atencions diverses mentre que el Conveni no ho contemplava aix铆. Ha costat molts anys de reclamacions i per fi avui ja podem dir que tothom pot gaudir d聮aquest pr茅stec sense el peatge obligatori de l聮asseguran莽a.

Aix貌 ha estat possible pel recolzament rebut per aquesta Secci贸 Sindical per part de tot el Sindicat de CC.OO. que ha for莽at a la Direcci贸 a rectificar.

 

Ajut d聮estudis

El Conveni estableix ajuts als empleats/es per estudis propis o b茅 per tenir fills i/o filles fins a vint-i-cinc anys. Aquest ajut es gaudeix a casa nostra pr猫via sol路licitud al Departament de Recursos. No hi havia problema si es demanava en els terminis corresponents, per貌 si per oblit o for莽a major no es reclamava aquest ajut dintre del any natural la Caixa, ni reclamant-li amb posterioritat volia fer el pagament corresponent.

La Secci贸 Sindical de CC.OO. va detectar aquesta anomalia, posant-la en coneixement del Dept. de Recursos. Despr猫s de diverses entrevistes amb els seus responsables es va aconseguir solventar aquesta q眉esti贸. Per fi la Caixa ha ent猫s la situaci贸 i els nostres arguments han estat tinguts en compte, la qual cosa ha suposat no perdre all貌 que per Conveni ens pertocava. Com veieu son detalls (importants) que estaven sense resoldre a casa nostra i merc猫s al treball de la Secci贸 Sindical de CC.OO., avui ja estan feli莽ment resolts.

 

La for莽a de CC.OO. 茅s la teva afiliaci贸. No ho dubtis, afiliat a CC.OO. !!!.

 

Matar贸, 18 d聮abril de 2006