Archivado en Comunicats, socio economic

CCOO ha resolt (IV)

La feina de la Secció Sindical de CCOO a Caixa Laietana


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

En els darrers escrits hem fet un breu recordatori d’allò que en els darrers dos anys la Secció Sindical de CC.OO. ha fet per millorar les condicions laborals de molts treballadors i treballadores de Caixa Laietana. Hom diria que representen canvis importants. Qualsevol d’ells per separat justificaria amb escreix la feina d’una Secció Sindical. A Caixa Laietana s’han produït tots ells en un període molt curt de temps, i tots per iniciativa única de CC.OO.

Però la Secció Sindical de CC.OO. ha assolit més millores i millors condicions per a tothom:

 

Assegurança d’amortització

La Direcció de Caixa Laietana, obligava a la contractació d’una assegurança d’amortització per poder gaudir del Préstec de Conveni anomenat d’atencions diverses mentre que el Conveni no ho contemplava així. Ha costat molts anys de reclamacions i per fi avui ja podem dir que tothom pot gaudir d’aquest préstec sense el peatge obligatori de l’assegurança.

Això ha estat possible pel recolzament rebut per aquesta Secció Sindical per part de tot el Sindicat de CC.OO. que ha forçat a la Direcció a rectificar.

 

Ajut d’estudis

El Conveni estableix ajuts als empleats/es per estudis propis o bé per tenir fills i/o filles fins a vint-i-cinc anys. Aquest ajut es gaudeix a casa nostra prèvia sol·licitud al Departament de Recursos. No hi havia problema si es demanava en els terminis corresponents, però si per oblit o força major no es reclamava aquest ajut dintre del any natural la Caixa, ni reclamant-li amb posterioritat volia fer el pagament corresponent.

La Secció Sindical de CC.OO. va detectar aquesta anomalia, posant-la en coneixement del Dept. de Recursos. Desprès de diverses entrevistes amb els seus responsables es va aconseguir solventar aquesta qüestió. Per fi la Caixa ha entès la situació i els nostres arguments han estat tinguts en compte, la qual cosa ha suposat no perdre allò que per Conveni ens pertocava. Com veieu son detalls (importants) que estaven sense resoldre a casa nostra i mercès al treball de la Secció Sindical de CC.OO., avui ja estan feliçment resolts.

 

La força de CC.OO. és la teva afiliació. No ho dubtis, afiliat a CC.OO. !!!.

 

Mataró, 18 d’abril de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es