Archivado en Documentacio, socio economic

Intervenció Assemblea 2006 Caixa Sabadell

Òrgans de Govern

Bona tarda senyores i senyors consellers, Ens adrecem a l’Assemblea General de Caixa Sabadell, l’òrgan superior de govern i decisió de la Caixa, en la nostra qualitat de representants electes dels treballadors. L’Assemblea General d’avui és molt important ja que el Consell d’Administració sotmet a l’aprovació de tots nosaltres el nomenament del Sr. Jordi Mestre com a nou director general de la Caixa, amb motiu de la jubilació de l’actual director general, Sr. Pere Rifà al que felicitem pels seus anys de gestió en front la nostra entitat.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail


Coneixem el Sr. Jordi Mestre des de fa molts anys i, de fet, hem negociat amb ell la majoria dels acords i pactes amb els treballadors que regeixen actualment. Recolzem aquest nomenament, tant per la seva trajectòria professional com pel seu tarannà i confiem que vostè sabrà afrontar els nous reptes que se’ns presenten.

El repte principal és convertir-nos en una Caixa d’Estalvis molt més gran: en empleats, en oficines, en creixement fora del territori català... Tot això, sense perdre de vista la nostra finalitat i sense recórrer a l’emissió d’actius financers (com les quotes participatives) que posin en risc la naturalesa jurídica de la nostra entitat i, per tant, el seu fi social. Reconeixem com un pas positiu l'augment en dotació i percentatge del pressupost 2006 de l'Obra Social.

Tant el President de Caixa Sabadell com el Director General han reconegut que “l’equip humà és qui ha fet possible aquests resultats” i, en aquest sentit, ens agradaria que aquest agraïment no només quedés en paraules sinó en una necessària coherència en la generositat mútua i, per tant, en una valoració adequada de les propostes de millores a la plantilla que fem a la Direcció.

A finals de 2005 vam signar un pacte molt satisfactori del Pla de Pensions, però tenim altres temes sobre la taula:

Ø      iniciar accions integrals de responsabilitat social empresarial. El nostre representant al Consell va presentar diferents propostes el novembre passat i voldríem saber quines accions abordarà la Caixa i en quin termini. També demanem que al proper Informe Anual s'incorpori l'informe de la representació legal dels treballadors.

Ø      dimensionar adequadament els reforços de la plantilla ja que tenim moltes noves zones i oficines massa justes en empleats.

Ø      incorporar mesures per conciliar la vida laboral i familiar i garantir la igualtat d’oportunitats.

Ø      convertir la Caixa en una empresa avançada en la incorporació de treballadors discapacitats: ja sigui per contractació directa, o a través de la contractació de serveis a Centres Especials de Treball.

Ø      obtenir compensacions adequades al temps invertit en formació.

La llista és extensa i la il·lusió per projectar la Caixa endavant, molta. Compteu amb nosaltres per aprofundir en el model d’una Caixa d’Estalvis amb una gestió eficient, rendible, socialment responsable i que creix de forma sostenible.

Gràcies per la seva atenció.

Artículos más leídos hoy

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es