Archivado en Comunicats

La Direcció de Caixa de Manlleu també es “normal” i conciliadora.

Un acord sobre conciliació de la vida laboral i familiar entre CCOO i la Direcció de Caixa Manlleu millora les condicions laborals dels treballadors i treballadores.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Fa uns dies ens fèiem ressò de la signatura de l’acord sobre conciliació de la vida laboral i familiar a Caixa Manresa entre la Secció Sindical de CCOO i la Direcció, i qualificàvem a aquesta última com una Direcció “normal”, en el sentit de sensible als problemes, dialogant i capaç d’enfrontar-se als reptes que se li plantejaven des de CCOO. Però també dèiem que això havia sigut com a conseqüència d’una tasca de molt de temps i de molt d’esforç per part de Comissions Obreres, força majoritària en aquella Caixa.

 

A casa nostra, de moment, funcionen les coses d’una altre manera. Les millores no venen per pactes i/o acords, majoritàriament, sinó per la reclamació (amb demandes incloses) de la Secció Sindical de CCOO, gràcies a les quals hem aconseguit, entre d’altres, la aplicació correcta de l’antiguitat, la regularització de les aportacions als plans de pensions, i ara, després de la sentencia favorable del Tribunal Suprem, a instàncies d’una demanda presentada contra la Caixa per la incorrecta aplicació del Conveni per aquesta Secció Sindical, a l’abonament d’una paga de beneficis per a un col·lectiu important de treballadors i treballadores que no l’han cobrat en el seu moment.

 

 A Caixa Manlleu, a on, quina casualitat, Comissions Obreres també compte amb la majoria del Comitè, han aconseguit un acord similar al de Caixa Manresa.

 

Davant aquest fets tots i totes hauríem de reflexionar molt sobre quina mena de Direcció tenim (evidentment no gaire bona i, de ben segur que no ens la mereixem) sobre què li donem a canvi i que li hauríem de donar, i, sobretot, prendre nota del que passa en Caixes similars a la nostra on Comissions Obreres té majories qualificades.

 

Sempre hem dit que a casa nostra la Direcció ens posa les coses molt difícils però no hi ha res impossible. S’ha de treballar y lluitar per aconseguir-ho, i no és fàcil, però no dubteu que si a una Direcció dura com la nostra se li enfronta un Sindicat com CCOO amb la suficient majoria es poden aconseguir moltes coses en el futur. Penseu-hi.

 

Us afegim l’acord.

 

Mataró, 18 d’octubre de 2005

 

 

 

ACORD CONCILIACIÓ VIDA LABORAL I FAMILIAR
Caixa de Manlleu

 

conveni col·lectiu 2003-2006

acord conciliació 6.10.05

FLEXIBILITAT HORÀRIA

 

Possibilitat de demanar ½ hora de flexibilitat horària a l’inici de la jornada de treball.

PERMÍS RETRIBUÏT PER NAIXEMENT DE FILLS, MALALTIA GREU O DEFUNCIÓ

Permisos retribuïts en cas de naixement de fills o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: 2 dies, 4 si hi ha desplaçament.

Permisos retribuïts: s’afegeix l’adopció.

En els casos de naixement o adopció es garanteix com a mínim, un dia hàbil de permís.

En els casos de malaltia greu els 2 dies  es podran realitzar durant els 7 dies posteriors a l’inici del fet causant.

REDUCCIÓ DE JORNADA

Es podrà demanar per tenir cura de fills menors de 6 anys o disminuïts físics o psíquics.
La reducció de la jornada haurà de ser com a mínim d'un terç.
Per a la cura del menor el període mínim serà d'1 any.

Es suprimeixen els límits mínims (una hora diària i període d’un any) que estableix l’article 38.1.g del Conveni Col·lectiu.

DONA EMBARASSADA

 

Atendre, quan sigui possible, peticions trasllat a centre proper al domicili, durant l’embaràs i 9 mesos posteriors al part.

No trasllat a un centre que comporti canvi de domicili, excepte que hi hagi mutu acord, durant l’embaràs i els 9 mesos posteriors al part.

VACANCES

 

Si el permís per maternitat, adopció o acolliment i l’alletament (acumulat), junt amb les vacances pendents de fer, coincideixen amb un canvi d’any, les vacances es podran gaudir immediatament després del permís corresponent

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

Les persones que siguin víctimes de violència de gènere gaudiran dels drets previstos a la Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de "Mesures de protecció integral contra la violència de gènere". En aquests casos es podran flexibilitzar els criteris de concessió de préstecs o bestretes al personal per atendre situacions de necessitat.

FORMACIÓ

 

Es facilitarà la participació dels empleats i empleades que estiguin d'excedència per motius familiars, en cursos de formació adequats per al seu reciclatge professional, preferentment durant l'últim trimestre d'excedència per a facilitar la seva reincorporació.
Durant aquesta situació d'excedència, es podrà participar en convocatòries d'exàmens per capacitació, com si s'estigués en actiu.

 

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es