Archivado en Comunicats

JUBILACIONS... QUAN TOQUI

Caixa Sabadell - Comunicat

En el darrer comunicat del 26 de gener us informàvem que un cop s’enllestís el pacte del Pla de Pensions, plantejaríem a la Direcció diferents opcions de jubilació anticipada. De fet, en diverses ocasions la mateixa Direcció ens va manifestar que tenia cert interès en abordar el tema (especialment, les jubilacions parcials amb contracte de relleu). Ara, però, han canviat d’opinió i a la presentació de resultats que van fer el passat 10 de febrer al Comitè d’Empresa es van posicionar clarament: la Caixa no iniciarà cap procés de jubilacions anticipades. La Direcció argumenta que l’entitat està en un moment de forta expansió, amb necessitat d’incrementar la plantilla i els càrrecs de responsabilitat, i que no ens podem permetre prescindir del coneixement de persones qualificades i amb experiència.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Aquest argument contrasta amb l’opinió que tenia fa pocs anys el propi Director General en què manifestava que li feia molt de goig que els empleats formats per Caixa Sabadell trobessin oportunitats de treball a altres entitats. Sigui com sigui, la qüestió és que la Caixa no vol arribar de moment a cap acord referent a jubilacions anticipades. Per tant, aquells empleats que voluntàriament es vulguin acollir als supòsits que contempla la legalitat vigent, ho podran fer. Aquells que no ho puguin fer, s’hauran d’esperar a complir els requisits necessaris.

 

Us annexem un quadre resum de les opcions de jubilació que existeixen actualment.

 

Per conèixer l’import de la pensió de jubilació que podríeu percebre si ja teniu l’edat per accedir-hi, us podeu adreçar a l’oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social que pertany al vostre domicili.

 

També podeu accedir al programa del càlcul a través de la web:

Seguridad Social: Usted mismo: programa de autocálculo de pensión de jubilación

 

 

Estem a la vostra disposició per qualsevol aclariment o consulta que ens vulgueu fer.

 

 

Sabadell a 17 de febrer de 2006


Annex: Quadre resum possibilitats jubilació


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es