Archivado en Comunicats

Intervenció dels nostres representants davant l'Assemblea General de la Caixa


Volem complementar la informació que vàrem publicar sobre la protesta davant l’Assemblea General de la Caixa, celebrada el dia 6 de juny, I ho fem amb el text que es va llegir a l’Assemblea per part dels nostres consellers. Mataró, 9.06.2005


pdf
print
pmail

Senyors consellers i senyores conselleres,

 

Aquesta intervenció és fa en nom dels dos consellers de Comissions Obreres del grup de treballadors i treballadores de Caixa Laietana.

Volem que consti en acta que votem en contra de la gestió esmentada, no pel que fa als resultats obtinguts, sinó a la forma com s’han obtingut, basada en una política de Recursos Humans que no compartim. Una política que no respecta el que diu el nostre Conveni Col·lectiu, una política que no ha estat fomentadora de motivació i cohesió de la plantilla, una política que ha impedit un diàleg fluid amb els representants dels treballadors i treballadores, una política de pressions injustificades envers el personal que fa que aquest marxi de l’Entitat, una política de clara discriminació de gènere, una política molt poc social, que no reconeix els drets de les parelles de fet, que no aposta per la integració de les persones discapacitades, una política, en definitiva, molt lesiva per als interessos del col·lectiu d’homes i dones que tant aporten al desenvolupament d’aquesta Institució.

No voldriem acabar aquesta exposició sense denunciar l’excés d’hores extraordinaries.

Confiem que en el futur el factor humà sigui considerat per la Institució factor rellevant en les relacions amb la plantilla. De segur, que tots i totes ho agrairem.

Moltes gràcies per la seva atenció.

S’ha obert un debat a la revista electrònica capgros de Mataró www.capgros.com que gira al voltant de la nostra protesta davant l’Assemblea. Des d’aquí et convidem a que diguis la teva en aquest fòrum.