Archivado en Documentacio, Salut Laboral, Ocupacio

Deu Anys de condicions de treball a la Unió Europea


A l'any 2000 treballaven en la Unió Europea 159 milions de persones, el 83% d'elles com assalariats i el 17% com autònoms. Aquest any, la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball va efectuar la seva Tercera enquesta europea.


pdf
print
pmail