Archivado en Comunicats, socio economic

Dia a dia, millorant l’accesibilitat al Polígon de Can Sant JoanRepresentants de CCOO de les empreses Asepeyo, Banc Sabadell, Catalana Occidente, Correos, EDS, FMC Foret, GFT, Hewlett Packard, Roche, SHARP i Winterthur, amb centres de treball ubicats al polígon de Can Sant Joan, ens hem reunit per tractar sobre problemàtiques comunes, valorant que algunes qüestions es poden abordar en millors condicions si es fa de manera conjunta, al tractar-se de necessitats que van més enllà de l’àmbit de cada empresa.


pdf
print
pmail
Els temes sobre els que hem començat a treballar han estat els de la millora de les possibilitats d’accés al polígon amb mitjans de transport sostenible. Encara que a Can Sant Joan comptem amb un servei de transport públic, considerem que continua havent aspectes a millorar que facilitarien el seu ús i el d’altres mitjans sostenibles per accedir als centres de treball del polígon.

Disposar d’un servei de transport públic millorat, a l’abast de tots els treballadors i treballadores, tindria conseqüències positives en diversos fronts, pel personal actual i futur de les empreses del polígon i per la competitivitat de les mateixes empreses: reducció del temps empleat en anar i venir del treball; menys riscos d’accidents de treball in itinere; igualtat d’oportunitats per accedir a un lloc de treball o per promocionar-se professionalment; disminució de les despeses de desplaçament, etcètera.

Hem acordat estudiar propostes, tant de millora dels mitjans ja existents com de mesures complementàries. Continuarem informant a mesura que vagin sorgint propostes concretes i actuacions per aconseguir-les, esperant la vostre col•laboració i recolzament.

Polígon de Can Sant Joan, 20 de juliol de 2005

COMFIA-CCOO Catalunya