Archivado en Comunicats, Salari, socio economic

IRPF a Caixes d'estalvi

El salari en espècie a la Declaració de la Renda


Els aspectes més importants a tenir en compte, per a no resultar perjudicats en la declaració que ara hem de realitzar, afecten l'ingrés a compte repercutit que no ha originat un major ingrés salarial i la consideració del salari en espècie i l'ingrés a compte en la deducció per compra de l’habitatge habitual (Caixes d'Estalvi)