Archivado en Documentacion, Socio Economico, Socio Economico

Òrgans de Govern

Intervenció Assemblea any 2005


Bona tarda senyores i senyors consellers,

Com a representants electes dels treballadors de Caixa Sabadell, volem traslladar a l’Assemblea General les següents reflexions:


pdf
print
pmail
Felicitem la Caixa i ens felicitem per haver iniciat el camí d’ofertar productes financers ètics i socials. El compromís adquirit en l’Assemblea General de 2004 pel president de Caixa Sabadell s’ha acomplert amb l’inici d’una línia de microcrèdits i també la comercialització d’un fons que inverteix en companyies de comportament ètic, social i mediambiental.

Recordem, però, que ha hagut de transcórrer tot un any des d’aquell compromís per poder disposar d’aquests dos productes. Creiem que no tot acaba aquí, sinó que els hem de donar contingut i publicitat ja que tenen un mercat. També hem d’explorar nous productes com ara els dipòsits solidaris vinculats amb microcrèdits.

També valorem positivament l’orientació de la inversió de l’Obra Social vers les activitats d’assistència social, però creiem que caldria donar un pas decidit (com han fet altres entitats del sector) en l’increment sensible de l’aportació que es destina a l’Obra Social. Perquè l’Obra Social és el que diferencia les Caixes d’Estalvis dels Bancs i, per tant, és un dels valors a preservar i aprofundir.

En aquest sentit, confiem que les quotes participatives com a via per incrementar els recursos propis continuïn sense abordar-se ja que la seva adopció posaria en seriós perill l’activitat de l’Obra Social i, en conseqüència, la naturalesa de la Caixa.

Gràcies per la seva atenció.