Archivado en Comunicados

Comunicat

FORMACI脫


La formaci贸 茅s un d聮aquells conceptes 聯bons聰, com l聮educaci贸, en els quals tothom coincideix a destacar una s猫rie de virtuts:

聲 Assegura i millora la pr脿ctica laboral.
聲 Facilita l聮adaptaci贸 als canvis incessants del mercat.
聲 Implica el treballador en l聮evoluci贸 de l聮empresa.
聲 Facilita la promoci贸 professional del treballador.

Amb tot, no podem oblidar que a la formaci贸 laboral, igual que a l聮escola, els alumnes tenen processos, coneixements previs i motivacions diferents que fan necess脿ria l聮adaptaci贸 dels continguts i dels m猫todes pedag貌gics als diferents col聲lectius.

Abundant en aix貌, la formaci贸 laboral ha de servir per integrar col聲lectius prioritaris i que poden tenir major risc de perdre la seva feina per una situaci贸 d聮inadaptaci贸 als canvis o manca de coneixements adequats al lloc de treball: ens referim b脿sicament (segons el RD 1046/2003) a treballadors majors de 45 anys i a dones (s贸n les que concentren la precarietat laboral).pdf
print
pmail
MARC LEGAL DE LA FORMACI脫 LABORAL

La formaci贸 laboral est脿 regulada a diferents nivells i a Espanya es concreta en la Fundaci贸n Estatal para la Formaci贸n en el Empleo (Forcem) constitu茂da el 1993 pel govern de l聮estat, la patronal i els sindicats. El 2004 la Forcem tenia 427 M聙 previstos per a bonificacions empresarials a la formaci贸, dels quals nom茅s es van consumir 235 M聙.

La Forcem utilitza aquests fons, que procedeixen de les n貌mines de tots els treballadors i de les quotes socials que paguen les empreses, per subvencionar els costos de les accions formatives que reuneixen una s猫rie de requisits. Un d聮aquestes requisits ha de ser el vist-i-plau de la Representaci贸 Legal dels Treballadors.

Caixa Sabadell, al ser una gran empresa, pot arribar a subvencions de fins al 42% (l聮any 2003 la Caixa va obtenir 102.000 聙 d聮ajuts de Forcem).

LA FORMACI脫 A CAIXA SABADELL

Els treballadors del sector financer requereixen d聮una formaci贸 cont铆nua motivada pels canvis tecnol貌gics, l聮aparici贸 de nous productes financers i per les modificacions de la normativa fiscal. Tot aix貌 fa que, pr脿cticament, hagin de convertir-se en assessors financers dels clients. A Caixa Sabadell la formaci贸 ha adquirit una import脿ncia creixent que s聮ha anat assumint d聮una manera natural.

Des de la Secci贸 Sindical de CCOO som partidaris de la formaci贸 cont铆nua, per貌 no estem d聮acord en:

聲 que la pr脿ctica totalitat de la formaci贸 sigui en horari extralaboral i que aix貌 es doni per fet per part de la direcci贸 sense oferir cap contraprestaci贸;
聲 que la realitzaci贸 de la formaci贸 en horari extralaboral dificulti la igualtat d聮oportunitats vers aquells empleats amb obligacions familiars concretes i que no poden conciliar l聮atenci贸 familiar amb el desenvolupament professional;
聲 que proliferin noves f贸rmules formatives (sessions informatives, comit猫s de cr猫dits, cercles d聮intercanvi de coneixement) en horari extralaboral sense cap contraprestaci贸 (aquesta formaci贸 no reglada no computa en hores, ni a l聮expedient personal del treballador);
聲 que no hi hagi cap programa de reciclatge dirigit al col聲lectiu prioritari d聮empleats no directius majors de 45 anys ;
聲 que el triomfalisme de la direcci贸 no permeti afrontar els nous reptes: control de qualitat dels cursos (actualitzaci贸, pedagogia en les explicacions), adequar el cat脿leg de cursos als diferents col聲lectius d聮empleats, revisi贸 cr铆tica de l聮actual cat脿leg (els continguts s贸n realment adequats?).

UNA NEGOCIACI脫 EXTENSA I IMPOSSIBLE

Com hem anat informant, despr茅s que el Comit猫 d聮Empresa denunci茅s els pactes de formaci贸 vigents (per la seva inoper脿ncia), hem desgranat vuit mesos intentant arribar a un nou pacte amb la direcci贸 on es tingu茅s en compte la nova situaci贸 de la formaci贸 a la Caixa (formaci贸 a dist脿ncia i en horari extralaboral, increment de les hores聟) i es millor茅s la compensaci贸 actual. En aquest temps, el Comit猫 d聮Empresa est脿 informant desfavorablement a totes les accions formatives que la direcci贸 est脿 presentant al Forcem per obtenir subvenci贸, fins al punt que s聮ha hagut d聮arribar a la mediaci贸 de la Forcem a Madrid. Tots els informes negatius es fonamenten en els arguments anteriorment exposats.

La negociaci贸 ha arribat a un carrer贸 sense sortida quan la direcci贸 ha posat sobre la taula una proposta innegociable de compensaci贸 absolutament insuficient: 1,5 hores de compensaci贸 per un curs tipus d聮autoestudi de 20 hores. No estem demanant que tornin les sessions presencials per compensar m茅s hores, sin贸 una proposta digna que reconegui l聮esfor莽 del treballador i l聮incentivi a fer la formaci贸.

Creiem que la proposta presentada per la direcci贸 茅s l聮evid猫ncia (tot i que oficialment la direcci贸 atribueix una gran import脿ncia a la formaci贸) de la manca de voluntat d聮arribar a un pacte satisfactori per ambdues parts i de la manca de generositat a l聮hora de compensar la formaci贸 at猫s que no li significa cap despesa. Al contrari, compta amb una plantilla cada cop m茅s preparada en un entorn competitiu, la qual cosa li atorga avantatges diferencials sobre els competidors.

Creiem que pot signar-se un pacte satisfactori i que s聮ha d聮impulsar la Comissi贸 Parit脿ria de Formaci贸 dotant-la de contingut i noves funcions com:

聲 Con猫ixer les necessitats de formaci贸 de la plantilla i proposar mesures a l聮efecte.
聲 Valorar les accions formatives existents.
聲 Concretar els col聲lectius a formar i els criteris de selecci贸.
聲 Valorar els criteris a seguir en l聮elaboraci贸 dels Plans de Formaci贸, pr猫via presentaci贸 al Forcem.
聲 Seguiment i avaluaci贸 dels Plans de Formaci贸 presentats.
聲 Impulsar programes formatius destinats al reciclatge i/o desenvolupament professional dels empleats que ho necessitin i especialment en les q眉estions derivades de les noves tecnologies i del pla estrat猫gic de CS.

Des de la Secci贸 Sindical de CCOO us recordem que la formaci贸 茅s absolutament volunt脿ria i, encara m茅s, la decisi贸 de formar-se fora de l聮horari de treball. Nom茅s estem obligats a realitzar les 15 h de formaci贸 regulades per conveni quan l聮empresa ens convoca a realitzar els cursos que estimi convenients. Per tant, no 茅s obligatori fer la formaci贸 dels empleats de recent incorporaci贸, ni la formaci贸 que estipula el PDP (tenim molts casos de promocions en PDP sense haver fet la formaci贸 requerida) i tampoc 茅s obligatori assistir a les reunions d聮oficines i de Zona i altres comit猫s que es convoquen fora de la jornada laboral.

Us convidem a que, com a mesura de pressi贸, trameteu a la Secci贸 Sindical CCOO la butlleta que annexem signada:

聯Considero la formaci贸 com un valor estrat猫gic tant de Caixa Sabadell com per al meu desenvolupament professional. Per aix貌 crec que 茅s molt important que s聮imparteixi una formaci贸 de qualitat i, a ser possible, en horari laboral. Quan la formaci贸 hagi d聮impartir-se en horari extralaboral, 茅s just que sigui reconegut el meu esfor莽 b茅 econ貌micament o a trav茅s de compensaci贸 hor脿ria. Convido a la direcci贸 a reconsiderar les propostes fetes fins ara al Comit猫 d聮Empresa i a plantejar una nova compensaci贸 en la qual s聮equilibri l聮esfor莽 fet pel treballador amb el de l聮empresa聰.

Sabadell, 11 d聮abril de 2005.


CC.OO. 30 ANYS TREBALLANT PER A TU