Archivado en Documentacion, Socio Economico

REFLEXIONS I PROPOSTES SOBRE L'OBS I FUNDACIO CAIXA SABADELL (11-2004)

Òrgans de Govern

Després de 20 anys on l’àrea cultural ha estat la gran beneficiària de l’Obra Social, les caixes s’han de plantejar un retorn als seus orígens i la necessitat de dotar d’autenticitat les seves obres socials prestant molta més atenció a la “inclusió financera” i al recolzament dels sector socials més desfavorits.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail


Les vies per aquesta inclusió són:
· Increment de les dotacions pressupostàries en l'activitat assistencial social en detriment de l'activitat cultural.
· Atenció vers els col·lectius més desfavorits : gent gran sola, disminuïts físics i psíquics, nens i joves en risc d'exclusió social…
· Increment de la col·laboració amb entitats especialitzades en el treball amb aquests col·lectius.
· Incorporació d'aquesta « sensibilitat social » en el mateix cor del negoci financer, àdhuc fora de l'obra social, amb la creació de productes financers solidaris (fons ètics, microcrèdits, dipòsits…).


Objectius Estratègics
· Recuperar l'OBS per a Caixa Sabadell
· Donar caràcter i personalitat tant a l'activitat pròpia com a la patrocinada, de tal manera que pugui ser reconeguda com a característica de Caixa Sabadell

Principis d'actuació
L'Obra Social hauria de treballar els següents dos objectius:
· Accentuar el "compromís social".

· Dotar de personalitat pròpia la seva activitat, especialment en l'àrea cultural.

Per a la consecució d'aquests objectius es proposen una sèrie de reflexions que dividim segons les actuals àrees d'actuació de l'Obra Social.

ÀREA ASSISTENCIAL, SOCIAL
· Detectar quines són les línies d'atenció prioritàries (col·lectius més marginats i amb més mancances) i focalitzar el pressupost en elles.
· Pressupost d'Atencions Socials d'Oficines. Actual 300.000 €. Incrementar-lo i treure l'activitat publicitària que hauria d'assumir-se des de CS.
· Programes Socials dels Premis Fundació. Incrementar les dotacions per projecte i vincular-les a períodes més llargs en el temps (2-3 anys).
· Incrementar els cicles i conferències vinculats amb les problemàtiques més punyents de la societat.
· El recolzament a entitats i projectes ha de ser decidit amb aportacions econòmiques de qualitat que permetin donar seguretat al projecte i capitalitzar-ne el reconeixement vers l'Obra Social de Caixa Sabadell.

ÀREA CULTURAL
· Transformar el conjunt arquitectònic dels edificis modernistes (Oficina Principal, edifici Obra Social, sales modernistes) en la referència sòlida de l'activitat cultural de l'Obra Social Un cop definits aquests espais, es tractaria de recuperar per a l'Obra Social molta activitat de la que es realitza en col·laboració.
· Considerar la clausura de la biblioteca central de CS, atès que no aporta res a l'oferta en aquest àmbit i incorporar aquest espai als nous usos dels edificis modernistes.
· Analitzar la petjada del Premi St. Joan en la literatura catalana. Considerar seriosament la cloenda d'aquest premi.

ÀREA EDUCACIÓ I INVESTIGACIÓ
· Reconsiderar el sistema de beques d'interessos actual ja que s'està premiant estudiants amb recursos. Es podria identificar estudiants amb potencial i recursos escassos i ampliar l'ajuda, a més d'estudis universitaris, a secundària, cursos a l'estranger o projectes d'investigació.

· Projecte d'investigació aplicada en l'àmbit de la medicina i la salut (Consorci Hospitalari Parc Taulí). És necessari incorporar la participació i recolzament d'altres institucions de l'àmbit de la universitat, de l'àmbit de l'economia i de l'àmbit de l'empresa.

Activitat financera solidària.

· Dipòsit solidari. Per canalitzar l'estalvi de persones i entitats que vulguin invertir en projectes d'acció solidària. Aquests dipòsits serviran en part per dotar el fons destinat a microcrèdits.
· Microcrèdits. Dirigits a persones en risc o situació d'exclusió social. Sense béns econòmics i que no poden accedir al sistema financer tradicional. És necessari el treball conjunt amb els instituts d'ocupació dels ajuntaments i altres entitats socials.
· Préstecs. Dirigits a finançar empreses d'economia social.
· Trobar recolzament actiu amb les altres caixes mitjanes i petites per desenvolupar un fons ètic, que tenen i tindran mercat per créixer. El darrer any el patrimoni gestionat sota paràmetres d'ètica i responsabilitat ha crescut un 33%.

De moment, tenim el compromís per part de la Direcció de crear properament productes financers solidaris i ètics que es comercialitzarien a través de la xarxa d'oficines de la Caixa.

Els pressupostos de l'OBS pel 2005 han experimentat un canvi significatiu cap els criteris defensats pels representants del personal, tot i que encara queda molt camí per recórrer.

Veure el document presentat al Consell


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es