Archivado en Documentacion, Socio Economico

Intervenció Assemblea any 2004

Òrgans de Govern

Volem explicar als consellers i conselleres l’abstenció del col•lectiu dels representants dels treballadors al pressupost 2004 de l’Obra Social.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Considerem, com la majoria de vostès, que l’Obra Social és el tret identitari principal d’una caixa d’estalvis i, per als treballadors, un orgull saber que una part dels beneficis de la nostra activitat reverteixen en la societat. En el context actual de creixement econòmic, creiem que és vital acostar l’Obra Social que desenvolupem a la societat i a les noves necessitats que es presenten.

A través del nostre representant al Consell, hem presentat dos informes, un sobre l’Obra Social i l’altre sobre la Banca Ètica. Al primer, evidenciem la necessitat de donar un gir a l’activitat de l’Obra Social en el sentit de traçar un nou pla estratègic que destini els recursos d’una forma adequada a les demandes de la societat del segle XXI.

Dins les limitacions d’aquesta intervenció i a la vegada reconeixent els canvis que s’estan incorporant, com l’increment de la despesa de l’àrea assistencial, la reorientació dels Premis Gent Gran i els nous Premis Immigració, creiem que s’han d’explorar nous camins:

- Cal donar contingut a una Obra Social pròpia, amb uns punts de referència clars. En definitiva, una activitat decidida que sigui reconeguda per la seva contribució i compromís en un determinat espai;

- Cal insistir en la coordinació amb les Obres Socials d’altres caixes d’estalvis per sumar recursos i donar resposta a necessitats intenses de la població: habitatge, cura de gent gran, etc.

La Banca ètica és una àrea d’actuació que estan incorporant les entitats financeres i que té com a finalitat bàsica promoure econòmicament els col•lectius socials més desafavorits i també donar resposta a la demanda d’un sector creixent de la població que vol fer inversions en productes ètics i solidaris.

L’informe que el nostre representant va presentar al Consell aprofitava l’experiència del patrocini per part de la Fundació Caixa Sabadell a l’Institut Persona, Empresa i Societat d’Esade i es concretava en una proposta per comercialitzar fons d’inversió ètics. Igualment, també es va proposar crear una línia de microcrèdits dirigits a persones amb dificultats per accedir a finançament.

Volem aprofitar l’oportunitat que se’ns ofereix per preguntar al Consell sobre l’evolució d’aquestes dues propostes de l’obra social i de la banca ètica.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es