Archivado en Documentacion, Socio Economico

Intervenció Assemblea any 2003

Òrgans de Govern

Senyores i Senyors Consellers:

Els representants dels empleats volem explicar a l’Assemblea General la nostra abstenció a la proposta de nomenaments al nou Consell d’Administració.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Res tenim a objectar del procés d’elecció dels senyors Consellers, perfectament establert en els Estatuts i el Reglament.

Els Estatuts contemplen que el Consell d’Administració sortint farà la proposta d’un nou Consell a l’Assemblea, i així ho han fet. Cal aclarir, però, que dels 10 membres que es proposen, 2 poden incorporar-se al Consell de manera directa, és a dir, sense passar per cap procés electoral. No estem en contra d’utilitzar aquesta possibilitat, ja que pot garantir un Consell i una Presidència amb persones qualificades.

Però sí creiem, que el procés ha de ser més obert i que porti de manera indefectible al consens. Per això, no qüestionem a les persones escollides, i la nostra abstenció ve determinada per la forma d’escollir-les.

D’altra banda, han estat desafortunades les noticies aparegudes a la premsa local, exclusivament responsabilitat del propis mitjans de comunicació, que donaven a entendre que l’elecció dels nous càrrecs als Òrgans de Govern formaven part d’un compromís més ampli a nivell de ciutat, desconegut per nosaltres.

Malgrat això, el col•lectiu de treballadors al qual representem, donem la benvinguda a la nova Assemblea, Comissió de Control i Consell d’Administració, on es troben representats els nostres companys escollits de forma directa i en llistes obertes per tota la plantilla.

No dubti el nou Consell i el nou President, que tindran tota la nostra col•laboració i suport, però també li demanem fermesa i rigor per fer front al reptes de futur.

- El primer i més important, mantenir la nostra Entitat sòlida i sanejada, sense perdre l’actual naturalesa jurídica.
- Continuar dotant a l’Obra Social dels recursos necessaris per garantir la seva tasca envers la societat.
- Incrementar i obrir nous camins de Banca Ètica i Solidaria que li són consubstancials als seus principis fundacionals.
- Continuar sent instrument de suport i desenvolupament del territori.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es