Archivado en Documentacion, Socio Economico

Òrgans de Govern

Intervenció Assemblea any 2002


EN DEFENSA DE LA NATURALESA JURÍDICA DE LES CAIXES D’ESTALVIS.


pdf
print
pmail
EN DEFENSA DE LA NATURALESA JURÍDICA DE LES CAIXES D’ESTALVIS. El pasta 1 de març el Consell de Ministres va enviar a les Corts el “Projecte de Llei de Mesures de Reforma del Sistema Financer”, més coneguda con a “llei Financera”. El govern del partit popular ha anunciat la incorporació de diverses esmenes en el procés del tràmit parlamentari d'aquest projecte de llei, de les qual destaca una nova regulació de les quotes participatives. Les quotes participatives són títols semblants a les accions que, tot i que no tenen de moment drets polítics de vot), els porten substancialment implícits en rebre una remuneració en funció dels resultats de l’exercici econòmic de la Caixa. Per a resultar atractives pels inversors, aquesta remuneració hauria de ser elevada, la qual cosa les converteix en un instrument car per la caixa que tindria una influència negativa en el compte de resultats. CCOO hem esta i estem en desacord amb l’emissió de quotes participatives. Sempre hem considerat que la seva utilització, per moltes limitacions que inicialment es posin, seria obrir una porta a la transformació de les caixes en societats anònimes, amb el que això significaria de liquidació de la funció social de les mateixes. Les caixes Són del conjunt de la societat i volem que Aixa segueixi sent. Esperem que aquesta Assemblea comparteixi amb nosaltres aquest punt de vista.