Archivado en Documentacio, Salut Laboral

Estudi Comfia CC OO Universitat Politècnica de Catalunya

El Mobbing en el Sector Financer


Factors de risc psicosocial en el sector financer Mobbing, estrès i burn-out.


pdf
print
pmail