Archivado en Publicacions, Dones i Igualtat

Conciliació de la vida familiar i laboral

Avancem cap a l'igualtat real


Repàs d'alguns articles de l'Estatut dels Treballadors i del Conveni de Banca que fan referencía a la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones.