Archivado en Comunicats, socio economic

José María Fidalgo serà escollit membre del Comitè Executiu de la CIOSL

CC OO, el secretari general del qual José María Fidalgo serà titular del Comitè Executiu de la CIOSL, se suma al suport, que va ser pràcticament general, a la proposta de crear una nova central mundial mitjançant la fusió de la CIOSL amb la Confederació Mundial del Treball (CMT) i la incorporació de les centrals sindicals nacionals democràtiques i representatives, que avui no tenen afiliació internacional.


pdf print pmail


El plenari del Congrés va aprovar ahir dimecres dia 8 a la tarda, l'Informe General presentat pel secretari General, Guy Ryder, sota el títol “Globalitzar la solidaritat. Establiment d'un moviment sindical mundial per al futur”. L'informe -la primera part del qual és molt autocrítica sobre les insuficiències del sindicalisme mundial per a plantar cara als desafiaments de la globalització i a la defensa dels drets dels treballadors en el marc d'una economia globalitzada- proposa tot un seguit de línies de treball per a assolir que els sindicats reforcin la seva capacitat d'interlocució i de negociació davant les institucions econòmiques internacionals –OMC, FMI i BM- i les empreses transnacionals i participin en la imprescindible reforma de les institucions del sistema de Nacions Unides per a reforçar el multi-lateralisme i assolir construir un sistema democràtic de govern mundial. Per a assolir una “governació democràtica global”, el Congrés va aprovar impulsar una aliança amb organitzacions polítiques, socials i ONG.

Dotar a l'Organització Internacional del Treball (OIT) dels instruments necessaris per a fer complir els seus convenis principals i assolir que les decisions i polítiques altres agències de Nacions Unides, especialment les de caràcter econòmic, siguin coherents amb els drets fonamentals del treball i els principis del “treball decent” són altres dels principals objectius de l'acció sindical internacional per als pròxims anys. Articular l'acció sindical nacional amb la internacional, assolir que les centrals sindicals nacionals i els seus sindicats i federacions estiguin informats, facin seus i participin activament, des de cada país, en els debats i les accions de la central mundial i de les federacions sindicals internacionals es considera imprescindible per a superar les grans insuficiències del sindicalisme actual.

José María Fidalgo, secretari general de CC OO, en la seva intervenció davant el plenari del Congrés va manifestar el seu suport a l'informe general, subratllant la importància que té per a la renovació del sindicalisme internacional assolir que les internacionals sindicals siguin reconegudes com interlocutores per l'OMC, el FMI i el BM i altres institucions internacionals, i aconseguir establir lleres de negociació global amb les empreses transnacionals, conjuminant la representació internacional dels treballadors. Entre altres instruments per a enfortir les capacitats del sindicalisme internacional va esmentar una política de comunicació que reforci la visibilitat de les seves accions i una de cooperació sindical que ajudi als sindicats dels països en vies de desenvolupament a enfortir-se i lluitar pels drets i les millors condicions de treball, indicant que la CIOSL hauria de jugar un paper important en la coordinació dels distints programes de cooperació de les centrals nacionals. Finalment va proposar que l'aliança global –amb organitzacions polítiques i socials- a la qual es referia l'informe es construís entorn d'objectius com la universalització dels drets fonamentals del treball i l'extensió de l'ocupació decent.

Javier Doz, Secretari d'Acció Sindical Internacional de CC OO, va intervenir en l'apartat corresponent a la proposta d'unitat sindical mundial. Va informar al Congrés que la proposta de la CIOSL havia estat incorporada al programa d'acció de CC OO aprovat en el seu últim Congrés confederal i va manifestar la voluntat de la seva central de treballar decididament en la seva consecució. Va considerar imprescindible la incorporació de les federacions sindicals internacionals en el procés amb l'objectiu posat en la seva integració en la nova central mundial amb un estatut especial que salvaguardés la seva autonomia. “No es pot prescindir de la seva experiència i de les seves capacitats; la central internacional no pot abandonar el camp de les empreses per a dedicar-se només a les institucions; és necessari posar en comú recursos humans i materials”, va afirmar Javier Doz a la seva intervenció, afegint que la nova central mundial ha d'integrar també a les organitzacions sindicals de caràcter regional independents, en primer lloc a la CES, per descomptat amb un estatus propi que salvaguardi la seva autonomia.


Avui i demà, el Congrés revisarà els informes financers i d'activitats de la central i les seves regionals i aprovarà les resolucions presentades per la Comissió corresponent, que a més de sobre el tema general versaran sobre altres catorze qüestions. Entre elles: l'ocupació decent i el desenvolupament sostenible en la globalització, l'eradicació del treball infantil, pau i paper de les Nacions Unides, el paper de l'OIT, la Responsabilitat Social de les Empreses, sindicalització de dones i joves, drets sindicals, etc.

En la jornada final s'escollirà el Secretari General, amb un sol candidat, Guy Ryder, i al Comitè Executiu de 53 membres titulars, la composició dels quals és tradicionalment fruit d'un consens, a partir d'una distribució per regions del món i per cotització a la central. Per primera vegada, des de la seva afiliació a la CIOSL en 1996, CC OO serà titular del Comitè Executiu, en la persona de José María Fidalgo.

Més informació a www.ccoo.es

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es