Archivado en

Els convenis col·lectius podran fixar l'edat de jubilació forçosa

JUBILACIÓ (TRADUCCIÓ AUTOMATICA)

Els convenis col·lectius podran fixar l'edat de jubilació forçosa a una edat diferent als 65 anys actuals. Aquesta és una de les principals qüestions que abordaran avui Govern, patronal i sindicats en el procés de concertació social que es reprèn formalment en tres taules de negociació.


Este artículo se publicó originalmente en Fraternidad (Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa) ,


pdf print pmail
SECCION SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA


VISITANOS SI QUIERES ESTAR INFORMADO


www.comfia.net/fraternidad

Patronal i sindicats podran pactar la jubilació a través

de la negociació col·lectiva amb una edat diferent a l'oficial fixada

en 65 anys. L'objectiu és que els interlocutors socials puguin pactar

polítiques de

rejuvenecimiento
de plantilles fixant una
sortida forçosa per sota

de l'edat oficial.

Aquest serà un dels principals temes que es negociaran avui en el marc de la

concertació social, que es reprèn entre Govern, patronal i sindicats. Els

agents socials van decidir obrir tres taules de negociació per a abordar les
qüestions

més urgents del mercat laboral.

La sentència del Tribunal Constitucional prohibint als convenis

col·lectius fixar la jubilació dels treballadors a una edat distinta dels

65 anys ha forçat a patronal i sindicats a negociar un canvi de la

normativa. Per aquesta raó, l'equip del ministre de Treball, Jesús

Caldera
,

presentarà als agents socials un esborrany sobre el reglament que

desenvolupa la llei d'ocupació. Es tracta d'un problema que afecta a 1,2 milions


de treballadors que havien pactat amb les seves empreses portar a terme
processos de


prejubilació
, però que han quedat paralitzats
davant la buidor jurídica que ha

provocat la sentència.

La nova normativa haurà de ser compatible amb altres lleis com la de

la Seguretat Social, de forma que els processos de

prejubilació
no danyin la

recaptació del sistema públic. A més, l'avançament forçós de l'edat

de jubilació sol es podrà realitzar quan hagi causes que ho justifiquin.

La segona taula de treball dels agents socials abordarà l'extensió de

l'àmbit d'aplicació dels convenis col·lectius. És a dir, que els sectors o

empreses que no tinguin conveni podran sol·licitar a una comissió tripartitda
l'aplicació

d'altres convenis de sectors o empreses afins. Amb aquesta mesura

es pretén ampliar l'àmbit de la negociació col·lectiva a tots

els treballadors, sobretot als de les petites empreses, molts dels quals

no tenen conveni, pel que els sindicats consideren que tenen majors

dificultats que els treballadors de les grans corporacions per a defensar

els seus drets laborals.

La tercera taula de negociació abordarà la trasposició a la normativa

espanyola de la directiva comunitària sobre societats anònimes europees. Es
tracta

d'una norma que permet la creació de societats de caràcter europeu i

en les quals es preveu la participació dels treballadors en els seus consells
d'administració

Encara que aquesta directiva recull una sèrie d'avantatges per a les

empreses que es vulguin acollir a ella, la patronal ha mostrat la seva oposició
a la

participació dels sindicats en els consells d'administració. La

CEOE


considera que aquesta representació pot convertir-se en un desavantatge per a
les

empreses. La normativa comunitària indica el termini màxim per a la seva
trasposició

a l'octubre, encara que no podrà realitzar-se fins l'any que ve atès que el
govern

del PP no havia abordat la seva adaptació, segons fonts ministerials.

El bon clima d'enteniment que existeix en la concertació social fa

preveure que els interlocutors socials prorrogaran l'acord

Interconfederalsobre negociació col·lectiva per a l'exercici 2005. Aquest pacte, signat fa

dos anys, tracta de garantir la moderació salarial fixant increments entre

el 2% i el 3%. A canvi s'introdueix una clàusula salarial que garanteix el poder


adquisitiu dels salaris.

Encara que es tracta d'un acord bilateral entre patronal i sindicats i, per tant


està fora del procés de concertació social, ambdues negociacions es

portaran a terme en paral·lel. Els dirigents sindicals reconeixen que en

la mesura que les reformes laborals vagin avançat amb consens es facilitarà

l'acord sobre moderació salarial.

Altra qüestió urgent que serà abordada pels agents socials són els

pressupostos generals de l'Estat per al 2005. Concretament el 13 de

setembre es reunirà la taula de la Seguretat Social, on s'abordaran entre

altres qüestions el futur del superàvit que tindrà el sistema públic de

pensions aquest any i que segons els primers càlculs podria superar els 6.000


milions d'euros. Això representa entorn del 0,7% del PIB. En principi,

aquest diners es destinarà a enfortir el fons de reserva i millorar les

pensions més baixes.


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es