Archivado en Comunicats, socio economic

La pujada del 2%, ja

“La direcció de Caixa Catalunya, que va tancar l’any passat amb una morositat rècord del 5,3%, va incrementar les seves retribucions l’any passat un 41%.”


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Amb aquesta notícia, publicada avui a la premsa, queda clar el tarannà d’algunes direccions de caixes. I mentre ells s’apugen el sou desorbitadament, a nosaltres ens “furten” el que per llei ens pertoca.

La Secció Sindical de CCOO s’ha adreçat per carta al Sr. President de la nostra Entitat per a demanar-li que no demori el pagament del nostre 2%, atès que no hi ha cap impediment per a no fer-ho.

Ni la crisi és tal que no puguin pagar aquest 2% (hem tingut uns beneficis més que suficients aquest any malgrat les dotacions), ni és excusa que el govern no hagi publicat l’IPC previst (mai ho fa), ni ho és el redactat del Conveni, com maliciosament algú expressa.

I sobre aquesta controvèrsia de la publicació de l’IPC previst, volem transcriure el que diu el Reial Decret 01/09.

Diu: Real Decreto 1/2009, de 9 de enero, de revalorización y complementos de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2009: La Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, contiene, dentro de su título IV y disposiciones concordantes, los criterios básicos para determinar el importe de las pensiones públicas, fijando, con carácter general, su revalorización de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC) previsto para dicho ejercicio económico

Sembla evident, doncs, que la pujada aplicada a les pensions constitueix l’eix sobre el qual giren tots els augments de sou. Més endavant, el Reial Decret, especifica el següent: Capítulo I, Sección 2ª Revalorización de pensiones, Artículo 3: de conformidad con lo dispuesto en el apartado uno del artículo 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, las pensiones abonadas se incrementarán en un 2 por ciento respecto de las cuantías que a aquéllas hubieran correspondido a 31 de diciembre de 2008.....

Queda meridianament clar què és el que li toca fer a la nostra Direcció.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es