Archivado en Comunicados, Salud Laboral

Salut Laboral - BBVA Catalunya

Alguns aspectes sobre salut laboral

En els últims mesos de l’any passat, varem efectuar una enquesta sobre aspectes no gaire tractats en Salut Laboral i que tenen incidència directa en la prevenció de malalties i en situacions d’emergència personal. Arrel dels resultats obtinguts hem cregut important destacar alguns aspectes que han de ser d’interès i coneixement general.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

Un primer aspecte a assenyalar són les mútues que donen cobertura al nostre territori. A Catalunya, les Mútues del BBVA, són: ASEPEYO per a les oficines de Barcelona i UMIVALE per a les de Lleida, Girona i Tarragona.

ACCIDENTS LABORALS

En cas d’accident laboral, tan en el centre de treball com “in itinere” (de camí a la feina o de tornada a casa), el protocol que figura al portal d’e-spacio, ens indica clarament els passos a seguir. Primer de tot, s’ha d’actuar per tal de resoldre el problema, tan si es tracta de conseqüències lleus com de greus. Si l’accident és greu, s’ha d’acudir al centre mèdic apropiat o telefonar al 061. En cas que sigui lleu, s’ha de telefonar a la Mútua (per Tarragona, Lleida i Girona tel. 93.322.36.13, per Barcelona al servei mèdic) i ens indicaran el centre al qual hem d’acudir. Posteriorment l’oficina farà un petit informe d’allò succeït tal com es recomana en els protocols d’actuació.

MEDICINA PREVENTIVA

El Banc té un conveni amb les Mútues en el qual hi figura el dret del personal a que li facin una revisió mèdica. Doncs bé, hem detectat que bona part de la plantilla desconeix aquest dret. La Mútua s’ha de posar en contacte amb cada un/a de nosaltres via correu electrònic per tal de concertar visita. Aquestes revisions tenen una carència bianual per als menors de 50 anys i anuals per els més grans. Si dins d’aquests terminis no t’han avisat, comunica-ho a un delegat o delegada de CCOO i ho reclamarem. Recordeu que una vegada realitzada la revisió i de cara a rebre els resultats, sempre dins els dos mesos següents, podeu demanar que us els enviïn a l’oficina o al vostre domicili particular.

FARMACIOLES

S’ha constatat que una de cada dues persones no troba allò que va a buscar a la farmaciola, i que moltes vegades el producte no està en condicions (caducat, exhaurit). Cal saber que la Mútua subministra una farmaciola amb productes per a les primeres cures en casos de petits accidents (esparadrap, gasses, tiretes, aigua oxigenada, cotó, iode, etc). Quan aquests productes s’exhaureixen o caduquen s’han de retirar i demanar-ne uns altres. Les oficines de Barcelona han de demanar-ho a aestevezrodriguez@asepeyo.es i les de la resta de Catalunya a aguillen@umivale.es. En cas que sigui necessari adquirir medicaments per la febre i el dolor (paracetamol, aspirina, ibuprofè), l’oficina té atribucions i pressupost per a fer-ho.

SEGUIMENT DE LES BAIXES

Quan les baixes per malaltia o accident ultrapassen en durada un determinat període de temps, passen a estar vigilades per facultatius nomenats per les Mútues, els quals en fan el seguiment corresponent. Els resultats diuen que en la majoria dels casos el tracte d’aquest facultatius ha estat formal i correcte tot i que en alguns casos, hi ha hagut alguna mena de pressió per tal de que es tornés abans d’hora a la feina. No obstant això, si aquest casos es converteixen en habituals, és convenient posar-se en contacte amb nosaltres per tal d’aturar-ho abans que no es converteixi en hàbit d’actuació.

PREVENCIÓ

Des d’aquí, us animem a consultar el PORTAL DE SALUD LABORAL a e-spacio “Para ti de RRHH” < “Salud Laboral” < “Medicina del Trabajo”on s’hi poden trobar consells de medicina preventiva,  consells mèdics, manual de primers auxilis, relació de mútues, farmacioles, embarassos, etc. Aquesta és una eina que vàrem aconseguir que implantés el Banc desprès de molt d’esforç i insistència per part nostra i que a la fi ha valgut la pena, doncs és de molta utilitat a l’hora de consultar qüestions que afecten la nostra salut.

Seguim treballant, seguirem informant.

                                                                                              Febrer 2009

llegir Comunicat en pdf

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es