Archivado en Comunicats, socio economic

Sou en espècies

Demanem l'adequació al tipus d'interès vigent


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

La legislació vigent estableix que el personal d’entitats financeres hem de cotitzar, com a sou en espècies, per la diferència de preu entre l’interès dels nostres préstecs i el millor preu de mercat de préstecs equivalents.

Des de fa uns anys, sembla ser que el sistema que s’utilitza és aplicar el millor preu dels préstecs concedits en el mes de desembre. Aquests paràmetres s’apliquen durant tot l’any següent.

Per a aquest any seran un 5,451% per als préstecs per a l’habitatge i un 6,25% per als de consum.

Aquest sistema ha anat funcionant relativament bé fins aquest any. La brusca davallada de l’Euribor ha suposat que càlculs fets fa ben poc, hagin quedat obsolets.

La legislació no especifica que els tipus d’interès que es fixin hagin d’aplicar-se durant tot l’any.

Entenem, per tant, que seria d’allò més raonable que s’adeqüessin des de ja a la realitat actual.

Hem presentat un escrit al Cap de Recursos plantejant la qüestió .

Esperem que, entenent les nostres raons, doni les ordres oportunes per a solucionar el problema.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es