Archivado en Comunicats, socio economic

Els nostres drets garantits

CCOO torna a signar el Conveni 2007-2010


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El 27 de gener CCOO i CSICA hem ratificat la signatura del Conveni Col·lectiu per als anys 2007-2010 que, com informàvem el passat 29 d'octubre, havia estat anul·lat per sentència no ferma de l'Audiència Nacional

 

Durant aquests mesos CCOO hem estat vetllant perquè la seva aplicació efectiva a les caixes no es veiés paralitzada, amb el greu perjudici que això hauria suposat per als treballadors i treballadores.

 

Ara, signant de nou el conveni, hem eliminat la incertesa provocada pel conglomerat de sindicats que formen CIC, qui anteposant els seus interessos als de les plantilles, no van dubtar a sol·licitar la seva anul·lació.

 

Aquest és un bon Conveni que ens proporciona:

 

Major capacitat adquisitiva

 

ü        Al garantir l'IPC real durant tota la seva vigència. Fins ara: increment del 4,2% el 2007 (2,2% per sobre l’ IPC previst; va operar la clàusula de garantia); increment del 2% en 2008 (0,6% per sobre l’ IPC real).

 

ü        A l'establir un nou Plus Conveni, amb caràcter permanent, per l'import corresponent a ¼ de paga del salari base del Nivell que ostenti cada persona, addicional al Plus Conveni lineal.

 

ü        A l'incrementar en un 60% la quantia mínima del préstec d'habitatge (de 117.000 euros a 186.000), podent-se reduir les quotes a l'ampliar a 35 anys l'amortització.

 

ü        A l'incrementar les ajudes de formació, especialment la de Guarderia.

 

Més temps per a viure  

 

ü        Millorant els permisos per naixement, adopció o acolliment, ampliant la possibilitat de reducció de jornada per a cura de familiars, possibilitant permisos per raons familiars i formatives.

 

ü        Incorporant tres noves tardes festives de dijous i un dia més de permís.

 

Més camins per a avançar

 

ü        A l'estendre l'Ajut d'Estudis als Post Graus, atenent la demanda d'unes plantilles que s'incorporen majoritàriament amb formació universitària.

 

ü        Impulsant el camí cap a la igualtat a través de la Comissió Sectorial creada a aquest efecte.

 

ü        Obligant a les Caixes de negociar tot el relatiu a l'aplicació d'horaris singulars, evitant així la discrecionalitat que s'havia produït en algunes entitats.

 

Però, a més a més de pels seus continguts, aquest Conveni és un excel·lent paraigua per a protegir millor a les plantilles en les actuals circumstàncies que estem vivint i també per a afrontar el que pugui venir.

 

Per tot això, amb la nostra signatura, CCOO hem restablit la legalitat d'uns drets laborals i econòmics – els quals contempla el Conveni i els d'acords d'empresa que del mateix es deriven- donant així seguretat a unes plantilles que no necessiten d'incerteses afegides.            

 

Visita les nostres webs:  https://www.ccoo-servicios.es  -  https://www.ccoo-servicios.info  -  http://www.conc.es

 

butlleta d’afiliació a CCOO:

 

nom i cognoms _______________________________________clau centre de treball  ___________

 

pots enviar-la a

 

CAIXA CATALUNYA    Víctor Valls         9950-CCOO            CAIXA GIRONA       Manel Hidalgo         S.Centrals

 

CAIXA LAIETANA       Esteve Martinez   025-Mat-O’Donnell   CAIXA MANLLEU    Miquel A.Madrid      S.Operatius

 

CAIXA MANRESA       Ramon Capelles   575-Obra Social      CAIXA PENEDÈS    Joan Santó             Of.075

 

CAIXA SABADELL      David Vilar          Comitè                   CAIXA TERRASSA   Joan Muñoz            Comitè

 

CAIXA TARRAGONA   Isabel Salvadó     703-S.Bancaris       CAJA MADRID        Pere Tomàs            Of.9913

 

C.E.P.B.                    Joan Sierra         5135-CCOO            IBERCAJA              Miguel A. Fuente     Of.9318

 

CAIXA GALICIA          Isabel Lluis         Of.629                   CAM                      Cristina Capilla        Consell de Cent

 

BANCAIXA                 Joaquim Sànchez Of.908-V. Laietana

 

   

“Estar al dia@dia.net t’interessa” Si vols rebre les notícies del sector gratuïtament, subscriu-t’hi: https://www.ccoo-servicios.info

 

federació de serveis

 

financers i administratius

 


                                                                                                                                 Gener 2009

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es