Archivado en Documentacio, beneficis socials, socio economic

DECLARACIÓ DE BARCELONA

EL TREBALL PATRIMONI DE LA HUMANITAT
pdf
print
pmail

DECLARACIÓ DE BARCELONA
EL TREBALL PATRIMONI DE LA
HUMANITAT

A l'inici del nou segle i a pesar dels
avanços extraordinaris que
elmón ha arribat a, com mai en
la
història, sobretot en
la innovaciótecnològica i científica i en
els
recursos materials disponibles, el
diagnòsticpel que fa al treball, no podria ser
més preocupant.

Centenars de milions d'homes i dones veuen negat el
seu accés a un treballdigne. L'atur segueix
sent una xacra en
molts països i les noves
formes
de treball, massa
sovint, lluny de millorar la qualitat, incrementen
laprecarietat del treball. El treball infantil
contínua sent una realitat moltestesa i el treball femení
és tractat de forma
discriminatòria.

Al seu torn els drets
laborals sofreixen retallades de
tot tipus sota
la pressiói el xantatge d'una globalització de
cort neoliberal que
s'ha convertit enel major vehicle de

*desregulación
social en nom d'una
competitivitatelevada a criteri únic de les
decisions econòmiques.Un canvi de rumb és necessari i urgent en
les polítiques
nacionals iinternacionals., a fi d'arribar a un nou ordre econòmic i social
més justi solidari, centrat en el desenvolupament
sostenible i en l'ocupació decent i ambdrets per a
tots i totes. 
SECCIO


SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA

Visita la nuestra Webwww.comfia.net/fraternidad