Archivado en Comunicats, socio economic

Les prejubilacions: un tema a resoldre


Si la Caixa vol, pot, i voler 茅s poder, i la Caixa pot


pdf
print
pmail

Si la Caixa vol, pot.

El fet de la crisi econ貌mica no pot servir per a justificar-ho tot. La Direcci贸 ha de donar resposta satisfact貌ria a les justes aspiracions d聮aquells companys i companyes que est脿n en edat de jubilar-se avan莽adament.

Des de CCOO hem fet uns c脿lculs que demostren la viabilitat de les possibles vies de soluci贸.

Voler 茅s poder, i la Caixa pot.

En el moment de redactar aquest comunicat a Caixa de Terrassa, CCOO i la Direcci贸 negocien un acord per fer jubilacions anticipades, 茅s a dir, no 茅s obstacle la crisi per trobar solucions pactades a temes com el de les prejubilacions que afecten a un nombre important de treballadors, que necessiten urgentment solucions.

Som conscients, malgrat tot, que la crisi existeix i que no podem obviar-la, per貌 el que li demanem a l聮Entitat 茅s una concreci贸 en els seus plans, un acord de com s聮aniran fent les pre-jubilacions, i l聮establiment d聮un calendari que permeti coneixer als afectats com i quan podran marxar. Necessitem transpar猫ncia i concreci贸 en aquest tema.

El que la Direcci贸 no pot fer 茅s donar informacions inconcretes, del tipus, 聯es prejubilar脿 entre 2 o 4 persones聰, 聯potser contractarem aquest any un parell de persones, etc.聰

Esperem poder conv猫ncer a la Direcci贸 de la necessitat de trobar solucions.

Us anirem informant de tot plegat.