Archivado en Comunicats, socio economic

Les prejubilacions: un tema a resoldre

Si la Caixa vol, pot, i voler és poder, i la Caixa pot


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Si la Caixa vol, pot.

El fet de la crisi econòmica no pot servir per a justificar-ho tot. La Direcció ha de donar resposta satisfactòria a les justes aspiracions d’aquells companys i companyes que estàn en edat de jubilar-se avançadament.

Des de CCOO hem fet uns càlculs que demostren la viabilitat de les possibles vies de solució.

Voler és poder, i la Caixa pot.

En el moment de redactar aquest comunicat a Caixa de Terrassa, CCOO i la Direcció negocien un acord per fer jubilacions anticipades, és a dir, no és obstacle la crisi per trobar solucions pactades a temes com el de les prejubilacions que afecten a un nombre important de treballadors, que necessiten urgentment solucions.

Som conscients, malgrat tot, que la crisi existeix i que no podem obviar-la, però el que li demanem a l’Entitat és una concreció en els seus plans, un acord de com s’aniran fent les pre-jubilacions, i l’establiment d’un calendari que permeti coneixer als afectats com i quan podran marxar. Necessitem transparència i concreció en aquest tema.

El que la Direcció no pot fer és donar informacions inconcretes, del tipus, “es prejubilarà entre 2 o 4 persones”, “potser contractarem aquest any un parell de persones, etc.”

Esperem poder convèncer a la Direcció de la necessitat de trobar solucions.

Us anirem informant de tot plegat.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es