Archivado en Comunicats, socio economic

Les prejubilacions: un tema a resoldre


Si la Caixa vol, pot, i voler és poder, i la Caixa pot


pdf
print
pmail

Si la Caixa vol, pot.

El fet de la crisi econòmica no pot servir per a justificar-ho tot. La Direcció ha de donar resposta satisfactòria a les justes aspiracions d’aquells companys i companyes que estàn en edat de jubilar-se avançadament.

Des de CCOO hem fet uns càlculs que demostren la viabilitat de les possibles vies de solució.

Voler és poder, i la Caixa pot.

En el moment de redactar aquest comunicat a Caixa de Terrassa, CCOO i la Direcció negocien un acord per fer jubilacions anticipades, és a dir, no és obstacle la crisi per trobar solucions pactades a temes com el de les prejubilacions que afecten a un nombre important de treballadors, que necessiten urgentment solucions.

Som conscients, malgrat tot, que la crisi existeix i que no podem obviar-la, però el que li demanem a l’Entitat és una concreció en els seus plans, un acord de com s’aniran fent les pre-jubilacions, i l’establiment d’un calendari que permeti coneixer als afectats com i quan podran marxar. Necessitem transparència i concreció en aquest tema.

El que la Direcció no pot fer és donar informacions inconcretes, del tipus, “es prejubilarà entre 2 o 4 persones”, “potser contractarem aquest any un parell de persones, etc.”

Esperem poder convèncer a la Direcció de la necessitat de trobar solucions.

Us anirem informant de tot plegat.