Archivado en Comunicats

Vacances 2009 - BBVA Catalunya

Que el CLIMA no t'espatlli les vacances

Aquest 2009 és el primer any que s’han de confeccionar els quadres de vacances després de la posada en marxa del projecte Clima. Quan, a l’abril-maig de l’any passat, es va començar a aplicar el Clima, els quadres ja estaven fets i el que estava en discussió era la hipòtesi de modificar-los o no. Enguany, la situació és diferent i genera algunes preocupacions concretes.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

En particular, la contradicció entre el que el diuen els manuals de funcions del Clima i el que estableix el Conveni de Banca.

Reproduïm a continuació, per la seva validesa i actualitat, part del comunicat de CCOO del 11-4-08 (“El PEIT/CLIMA i… les vacances), que recull el contingut de l’article 26 del nostre Conveni:

  • - El quadre de vacances és propi de cada oficina o dependència (part d’un mateix centre de treball). No es poden fer quadres de vacances d’agrupaments d’oficines.
  • - Ha d’haver un quadre per al grup d’administratius i un altre per al grup de tècnics (entenent “administratiu” i “tècnic” com els grups professionals reconeguts en Conveni, al marge de la terminologia que utilitzi el banc per anomenar els diversos perfils funcionals).
  • En tots els casos, el personal ha de conèixer el seu període de vacances almenys amb dos mesos d’antelació a la data del seu inici.
  • - Dins del grup d’administratius, la preferència per triar les vacances s’estableix en funció de l’antiguitat, respectant que el personal amb fills i filles amb edats de 3 a 16 anys pugui fer-les dins del període de vacances escolars.
  • - Dins del grup de tècnics, les vacances es fixaran de mutu acord entre l’empresa i el treballador (no les fixarà l’empresa a cada tècnic), tenint en compte, igualment, el fet de tenir fills en edat escolar i preescolar. 

Aquesta és la normativa a la qual ens hem d’atenir tant l’empresa com els treballadors/es, i que el manual de “Definición funciones RGA” ignora quan enuncia que “.. (el RGA) gestiona los recursos para alcanzar la mayor eficiencia, sin tener que acudir a recursos externos al CBC, elaborando el cuadro de vacaciones de todos los GO en coordinación con los Directores de Oficina”.

Sobre aquesta contradicció, reiterem el que dèiem a l’esmentat comunicat del 11-4-08: El Banc ni té poder legislatiu ni pot modificar el Conveni. En tot allò que les normes del banc es confrontin amb la legalitat són INVÀLIDES.

Ni els RGA, ni els GO, ni cap altra persona han de ser víctimes de l’evident  menyspreu a la legalitat que demostra la normativa del banc. De la mateixa manera, la iniciativa de tancar unes quantes oficines durant part o tot el mes d’agost (que, suposem, el banc repetirà enguany, malgrat l’opinió contrària de la plantilla, posada de manifest en  els resultats de l’enquesta de CCOO publicats a l’octubre-08) no pot condicionar la confecció dels quadres de vacances, ni de l’oficina tancada ni de la receptora.

Si existeix acord i mútua conveniència de les parts, són possibles moltes solucions. El que no és possible, i no acceptarem de cap manera, és que una part (l’empresa) modifiqui unilateralment la normativa legal, que és el Conveni. Si l’aplicació del Conveni significa la necessitat de contractacions eventuals, se n’hauran de fer. Amb més de 3.300.000 aturats i aturades, negar-se a fer les contractacions que requereixi el compliment del Conveni no seria molt ben entès per la societat, tractant-se d’una empresa que acaba de guanyar més de 5.000 milions d’Euros.

Esperem que la informació d’aquesta circular ajudi a aclarir dubtes i evitar conflictes. Si, malgrat tot, es genera alguna situació conflictiva, no dubteu en contactar amb els nostres delegats o delegades o amb aquesta Secció Sindical.

Seguim treballant, seguirem informant.

Llegir Comunicat en pdf

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es