Archivado en Comunicats, socio economic

El nostre compromís és la defensa de l'ocupació i garantir la protecció social com base del sistema de convivència

Resolució de l'Executiva de Comfia del paper del sector financer davant la crisi de l'economia espanyola (Vídeo)


06-02-2009 Resolució de l'Executiva de Comfia del paper del sector financer davant la crisi de l'economia espanyola. Destapada la crisi per l'esclat de la bombolla financera-immobiliària en EUA i descomptada, en primera instància, la solvència del sistema financer espanyol, sembla aclarir-se cada vegada més l'horitzó i les últimes xifres d'atur vénen a posar a cada cosa en el seu lloc.( Text complert castellà)


pdf
print
pmail
Xerrada de Miguel Angel García del Gabinet Tècnic Confederal CC.OO. sobre les qüestions específiques de la crisi espanyola en Comfia.TV