Archivado en Comunicats, socio economic

nova Mesa Negociadora del Conveni

comunicat

El pròxim 27 de Gener es constituirà la nova Mesa Negociadora del Conveni.

CCOO en disposició de tornar-lo a signar immediatament.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Com informàvem a la nostra circular del passat 29 d'octubre, el grup d'organitzacions que conformen la CIC ha provocat l’anul•lació del Conveni de les Caixes d'Estalvi 2007-2010 per part de l'Audiència Nacional. Encara que la sentència no és ferma –està recorreguda per CCOO, CSICA i ACARL- no és menys cert que, ara per ara, el Conveni està invalidat.

Durant aquest període CCOO hem centrat els nostres esforços en aconseguir, d'una banda que el Conveni se segueixi aplicant amb normalitat per evitar qualsevol perjudici a les plantilles –objectiu que hem aconseguit fins al moment- i, per una altra donar els passos necessaris perquè pugui procedir-se novament a la seva signatura el més aviat possible.

En aquest sentit va tenir lloc el dia 8 de gener una reunió amb l'objectiu d'intentar la constitució d'una nova taula negociadora que procedeixi a validar el Conveni. La concurrència de diferents certificats, emesos tots ells per la Administració, però amb diferents dades, va impossibilitar aquesta constitució. Per això es va acordar per la majoria de les organitzacions sindicals -CCOO, UGT, CSICA i CIG- (CIC no va acceptar aquest acord) efectuar una petició conjunta a l’Administració perquè emeti un nou certificat amb les dades electorals del sector de les Caixes d'Estalvi.

Ens hem citat per al pròxim dia 27 de gener per a procedir a la constitució de la taula negociadora i signar un altre cop el Conveni, una vegada aclarida la representació que correspongui a cada sindicat.

No oblidem que aquest Conveni ens garanteix, entre altres coses:

Els increments salarials fins al final del 2010, amb un increment del 2% en 2008 que ha quedat per sobre del 1,5% de l'IPC.

El Plus Conveni Lineal, més el Plus Conveni Variable segons Nivell.

Tres tardes més de dijous i un dia afegit de permís.

- La quantia mínima de 186.000 euros en els préstecs d'habitatge i la reducció de la quota, en augmentar el període d’amortització fins a 35 anys.

- La millora en l'Ajut d'Estudis per a fills, especialment per a guarderies.

- Els avenços en d’altres matèries, per exemple més permisos per a la conciliació, l’elaboració de plans d'igualtat o la millora en l'Ajut d'Estudis d’empleats amb la incorporació dels post-graus.

Un bon Conveni, que ja ho era quan es va signar a l'octubre de 2007, i que les circumstàncies per les quals estem travessant el fan encara millor.

CCOO estem en disposició de signar novament el Conveni i esperem que cap sindicat cometi la irresponsabilitat de deixar sense Conveni als treballadors i treballadores de les Caixes.                                           
        
12 de gener de 2009 – com. 2/09

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es