Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Un nou model que té com a finalitat l'increment de la productivitat

Activa: llums i ombres a Banc Sabadell

11-12-2008 No acceptem les amenaces, tal i com ha passat amb algun responsable de les zones on ja s'està aplicant l'ACTIVA, que no ajuden gens a motivar la plantilla i que només genera crispació i ansietat. (PDF:Cat)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

 

Activa: llums i ombres

ACTIVA és un nou model que té com a finalitat l'increment de la productivitat comercial en els mercats massius (carteres 170 i 180) i que, segons afirma el banc, "és un sistema que revolucionarà la Banca Comercial".
ACTIVA està inclòs en el Pla Òptima i un dels seus objectius és la reducció de les tasques administratives a les oficines (que s'estan traspassant als CAR) per tal de poder destinar així el temps excedent a tasques comercials.
ACTIVA comporta un canvi important pels diferents col·lectius que integrem la plantilla:
· Substitueix la VEP actual i estableix una franquícia basada en un sistema de punts per als GECO, JAC i JA (RA). Aquests punts no es comencen a cobrar fins que la franquícia no ha estat assolida, és a dir, només es perceben els punts que superin la franquícia.

· Per als RA queda substituïda la remuneració variable que cobraven sobre el marge de l'oficina pel sistema ACTIVA amb franquícia. El problema és que no es coneixen els elements que formen aquesta nova variable per gestió operativa. Sovint aquest lloc de treball no té en compte la nova faceta comercial que se'ls assigna.

· ACTIVA s'afegeix com un concepte més en l'actual VEP de directors i apoderats de Banca Comercial.

· Els administratius participen de manera voluntària. Només poden vendre i recomanar uns certs productes, però sense franquícia, per tant perceben punts des de l'inici. L'ADM1 i l'OTA no han estat recalculades d'acord amb la nova situació.
 
 
Algunes ombres
El resultat de les proves pilot no pot ser més desencoratjador: segons les dades de què disposem, pràcticament ningú no ha sobrepassat la franquícia imposada. Això contrasta clarament amb les dades sobre l'increment d'un 14% de negoci que hi ha hagut en aquestes zones pilot. És evident que l'esforç de la plantilla no ha estat recompensat.
Us recordem que no estem obligats a signar cap document de compromís d'assumir ni funcions comercials ni administratives. I que tenim dret de conèixer les feines que tenim assignades i els responsables de les oficines l'obligació d'informar-nos-en.
Denunciem:
· ACTIVA és un sistema arbitrari en el qual el banc pot variar, trimestralment i de manera unilateral, les regles: productes, punts, franquícies i valors de conversió.

· La voluntat de l'empresa és reduir el variable de GECO i JA amb la fixació de franquícies irreals.

· La improvisació continua: el sistema es posa en marxa a tota la xarxa l'1 de gener de 2009 i encara no està en funcionament tot allò relacionat amb els CAR i ACTIVA.

· La falta d'informació, d'eines informàtiques per a la gestió comercial, de formació comercial i de productes per al personal administratiu.
No acceptem les amenaces, tal i com ha passat amb algun responsable de les zones on ja s'està aplicant l'ACTIVA, que no ajuden gens a motivar la plantilla i que només genera crispació i ansietat.

Desembre de 2008
 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es