Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Banc Sabadell no sap què inquieta la plantilla

Els resultats de l’enquesta de clima

01-12-2008  És greu que l’empresa digui que ha actuat en la correcció sobre les deficiències detectades en l’enquesta de l’any passat i que, en canvi, la majoria d’empleats i empleades cregui que l’enquesta no serveix per a res. (PDF:Cat)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) , RSE Sostenibilidad (RSE Sostenibilidad) ,


pdf print pmail

Consideracions sobre els resultats de l'enquesta de clima 

 

Algunes qüestions que criden l'atenció

 

 

Consideracions sobre l'enquesta

 

 

Banc Sabadell no sap què inquieta la plantilla

 

 

 

 

Es tracta d'una enquesta d'opinió, que pot estar mediatitzadaper la informació que rebem

 

· L'elevada participació: el 75% de la plantilla, un punt més que l'enquesta de l'any anterior.

· L'aspecte més negatiu és "la utilitat de l'enquesta": només el 34% dels enquestats pensa que serveix per a alguna cosa.

· Els "més satisfets" són els joves.

· En la presentació que es va fer a als sindicats, sortia en vermell i com a qüestió que calia reforçar "la conciliació de la vida personal i professional". Curiosament aquesta dada no consta entre els resultats publicats. A COMFIA-CCOO també se'ns ha negat l'accés a altres dades rellevants perquè la seva interpretació individual, diu el banc, podria falsejar els resultats generals.

· De les 89 afirmacions plantejades, només una feia referència a les càrregues de treball. El resultat també es desconeix.

· La valoració de l'enquesta es fa en comparativa amb la mitjana dels resultats d'altres que es fan en el sector financer. Aquesta dada és de fiabilitat dubtosa, ja que les enquestes es dissenyen per a cada empresa segons els seus propis interessos; no es tracta, doncs, d'un sistema homologat i únic.

És greu que l'empresa digui que ha actuat en la correcció sobre les deficiències detectades en l'enquesta de l'any passat i que, en canvi, la majoria d'empleats i empleades cregui que l'enquesta no serveix per a res. Això significa que o bé la plantilla no ha percebut les correccions que ha de fer Banc Sabadell o bé les inquietuds de la plantilla no coincideixen amb les de l'empresa.

A final de 2006, l'empresa va fer l'avaluació de riscos psicosocials a requeriment de la Inspecció de Treball, després de la denúncia que vam fer des de COMFIA-CCOO.

El resultat d'aquesta enquesta oficial (mètode de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball) va detectar riscos molt greus per "excés de càrrega mental" (càrregues de treball) i dèficit de formació.

D'una proposta de 18 solucions que COMFIA-CCOO vam plantejar en el Comitè Estatal de Seguretat i Salut (CESS), l'empresa només va considerar prioritari actuar sobre la formació del personal. Tanmateix, amb data d'avui encara esperem que ho faci. Malgrat això, un 60% dels participants en l'enquesta de clima manifesten estar satisfets pel que fa al "desenvolupament professional i formació". No estarem davant una nova versió del "mite de la caverna" de Plató?

Desembre de 2008

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es