Archivado en Comunicats, socio economic

Comentaris sobre una sentència de l'Audiència Nacional


L’Audiència Nacional ha considerat que la CIC (sigles que aixopluguen una sèrie de sindicats: ASPROMONTE Caja Sur, APECASYC Caja Cantabria, FEC Caixa Pensions, SATE Bancaixa, SEC Caixes Catalunya, Sabadell i Terrassa, ...) s’havia d’haver assegut a la mesa de negociació del darrer Conveni Col•lectiupdf
print
pmail

Si ho recordeu, en aquella mesa de negociació hi érem presents CCOO, UGT,  CSICA i CIG.

L’Audiència Nacional només ha pres en consideració el certificat de resultats electorals que aportava CIC – el qual computa resultats obtinguts en un període superior als quatre anys, en què es dupliquen processos i circumscripcions – i, en canvi, cap dels que aportàvem les altres parts – CC.OO., CSICA i UGT – que no els atorgaven representativitat suficient per a estar a la mesa.
La sentència no és ferma i serà objecte de recurs per part de CC.OO., CSICA i ACARL.

En tot cas, aquesta sentència, en principi, no ha de tenir repercussions en l’aplicació del nostre Conveni.
El que passaria, en el cas que finalment fos reconeguda a la CIC la representativitat necessària per asseure’s a la mesa de negociació, seria que els sindicats signants (CCOO i CSICA), com que continuarien tenint majoria suficient, tornarien a signar amb la patronal, el mateix text, amb l’única diferència que la CIC també hi seria present i, teòricament, podria adherir-s’hi.
Per tant, el nostre Conveni Col•lectiu continuarà aplicant-se, sense cap alteració. Es tracta, tot plegat, d’un aspecte formal que no influeix en allò que ja està signat.