Comentaris sobre una sentència de l'Audiència Nacional

Archivado en Comunicats, socio economic

Comentaris sobre una sentència de l'Audiència Nacional


L’Audiència Nacional ha considerat que la CIC (sigles que aixopluguen una sèrie de sindicats: ASPROMONTE Caja Sur, APECASYC Caja Cantabria, FEC Caixa Pensions, SATE Bancaixa, SEC Caixes Catalunya, Sabadell i Terrassa, ...) s’havia d’haver assegut a la mesa de negociació del darrer Conveni Col•lectiupdf
print
pmail

Si ho recordeu, en aquella mesa de negociació hi érem presents CCOO, UGT,  CSICA i CIG.

L’Audiència Nacional només ha pres en consideració el certificat de resultats electorals que aportava CIC – el qual computa resultats obtinguts en un període superior als quatre anys, en què es dupliquen processos i circumscripcions – i, en canvi, cap dels que aportàvem les altres parts – CC.OO., CSICA i UGT – que no els atorgaven representativitat suficient per a estar a la mesa.
La sentència no és ferma i serà objecte de recurs per part de CC.OO., CSICA i ACARL.

En tot cas, aquesta sentència, en principi, no ha de tenir repercussions en l’aplicació del nostre Conveni.
El que passaria, en el cas que finalment fos reconeguda a la CIC la representativitat necessària per asseure’s a la mesa de negociació, seria que els sindicats signants (CCOO i CSICA), com que continuarien tenint majoria suficient, tornarien a signar amb la patronal, el mateix text, amb l’única diferència que la CIC també hi seria present i, teòricament, podria adherir-s’hi.
Per tant, el nostre Conveni Col•lectiu continuarà aplicant-se, sense cap alteració. Es tracta, tot plegat, d’un aspecte formal que no influeix en allò que ja està signat.