Archivado en Comunicats, socio economic

La contractació a Caixa Laietana

Contractar de forma estable comporta beneficis per a les empreses, les persones i l’economia del país


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Ara que la nostra Direcció sembla que ha trobat la pedra filosofal per a superar la crisi no renovant els contractes temporals i acomiadant gent de manera improcedent, des de CCOO li volem fer alguns comentaris al respecte.

Tal i com diem en el subtítol d’aquest comunicat la contractació estable comporta beneficis per a les empreses, les persones i l’economia del país. Per contra, el contractar temporalment quan no hi ha causa que ho justifiqui surt car a l’empresa.

La Caixa sol contractar per “circumstàncies de la producció”, a tots els interins/nes, un any darrera l’altre. Aquest tipus de contracte hauria d’estar molt justificat i només s’hauria de fer en circumstàncies molt especials. És un contracte, diguem-ne excepcional. Però la Caixa l’utilitza de manera habitual, quan no té causes que ho justifiquin.

En aquest sentit, li volem recordar a l’empresa que existeix una limitació màxima de la contractació temporal. Així, passen a tenir la consideració de treballadors/res fixos les persones que es trobin en la situació següent:

 2 o més contractes temporals, inclosos els formalitzats a través de ETT (excepte la modalitat d’interinitat)
 Per a un mateix lloc de treball
 Durant 24 mesos, encara que no siguin seguits
 Dins d’un període de referència de 30 mesos

Segur que al llegir això molts i moltes de vosaltres heu passat per una d’aquestes situacions, any rere any, contracte rera contracte sense que la Caixa us fes fix quan tocava, sinó quan a ella li venia en gana. Amb la qual cosa, sembla obvi que la Caixa no era massa escrupolosa amb el que diuen les lleis. Però això ja ho sabeu: és marca de la casa.

El que la Caixa no deu saber és que la contractació estable, a més de generar confiança:

Afavoreix la competitivitat de les empreses

 •Implica la plantilla en els objectius empresarials
 •Rendibilitza la inversió en formació i en noves tecnologies
 •Millora la qualitat de serveis i productes
 •Augmenta la productivitat
 •Disminueix la sinistralitat laboral
 •Permet més bonificacions y menys sancions administratives


Afavoreix la qualitat de vida de les persones

 •Permet accedir a béns i serveis amb més igualtat de condicions
 •Incideix en la reducció de la sinistralitat laboral
 •Afavoreix el currículum professional
 •Facilita la inserció social dels col•lectius més vulnerables
 •Peça clau de cohesió social


En definitiva, la contractació estable és molt millor que la temporal.

Però a casa nostra no estan per la labor, i continuen entossudits a no fer les coses ben fetes. I això ens preocupa, i això sí que genera desconfiança.

Des de CCOO li demanem a la Direcció que generi confiança, no la menyscapti amb decisions poc engrescadores.

Des de CCOO li demanem a la Direcció que enviï un missatge clar a tots els empleats i empleades interins de què compten amb ells i elles.

Des de CCOO li demanem a la Caixa que acabi amb la contractació temporal per circumstàncies de la producció i faci contractes fixes.

Des de CCOO li demanen a la Direcció que enviï un missatge clar a tots i a totes de que les coses anirien a millor per a la plantilla, (amb fets, i no amb paraules)

Des de CCOO li demanem que compensi degudament als empleats/des que estan assumint alguna responsabilitat per la qual no veuen ni un EURO.

Des de CCOO li demanem a la Caixa que no buidi les oficines i departaments de personal.

Des de CCOO li demanem a la Caixa una mica més de responsabilitat.

Des de CCOO li demanen a la Direcció, una vegada més, que no fugi d’estudi, que prengui decisions a favor de la plantilla i no en contra d’ella.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es