Archivado en Campanyes, Dones i Igualtat

25 de NOVEMBRE - Dia Internacional contra la violència de gènere

... aturem-ho!En el que va d'any 57 dones, segons dades provisionals del Ministeri d'Igualtat a 11 de novembre, han perdut la vida, a causa de la violència masclista. Aquestes dones són més que un número estadístic, són mares, germanes, amigues, companyes de treball.


pdf
print
pmail

Denuncia i aïlla el maltractador i fes saber a la dona maltractada que no està sola. Manifesta el teu rebuig més profund a aquesta xacra social per tot el teu entorn. Tu pots impedir que la xifra augmenti.

COMFIA-CCOO impulsa el desenvolupament de polítiques d'igualtat entre dones i homes com únic camí per aconseguir eradicar la violència de gènere, un repte difícil però no per això impossible.

COMFIA-CCOO també té un compromís amb les dones víctimes de violència de gènere i per aquest motiu impulsa la difusió de les mesures recollides en la Llei integral contra la violència, per garantir-les o millorar-les en els convenis sectorials i acords o protocols a les empreses, que a continuació detallem:

1. Reducció de la jornada de treball (amb reducció proporcional del salari)

2. Reordenació del temps de treball (adaptació de l'horari mitjançant flexibilitat)

3. Canvi de centre de treball dins de la mateixa localitat o trasllat a una altra

4. Possibilitat de suspensió del contracte de treball per decisió de la treballadora amb dret a prestació per atur

5. Extinció del contracte de treball per decisió de la treballadora amb dret a prestació per atur

6. Reconeixement de causa justificada de les absències o faltes de puntualitat en el lloc de treball motivades per la situació física o psicològica de la víctima, acreditades pels Serveis Socials o de Salut pertinents.

7. Protecció davant l’acomiadament

L'assetjament sexual en el lloc de treball és una altra forma de violència contra les dones, que històricament s'ha silenciat. La taxa d'absentisme laboral entre les víctimes d'assetjament sexual és molt elevada. És imprescindible que les empreses es comprometin a garantir un ambient de treball lliure de violència.

COMFIA-CCOO davant la commemoració d'un nou 25 de Novembre, dia Internacional contra la violència de gènere, vol manifestar la seva denúncia i repulsa contra tot tipus de violència masclista, màxima expressió de discriminació i vulneració dels drets fonamentals de les dones.

25 de novembre de 2008
secretaria de la dona COMFIA-CCOO