Archivado en Comunicados, Empleo

Resultats de l'enquesta de CCOO sobre el tancament d'oficines al mes d'agost.

TANCAMENT D'OFICINES - BBVA CATALUNYA

En primer lloc, volem agrair la participació en l’enquesta, que vam enviar a totes les persones afectades directament (la plantilla de totes les oficines tancades i les receptores). Les respostes i comentaris ens han permés fer-nos amb una idea força ajustada dels efectes del tancament.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

En primer lloc, volem agrair la participació en l’enquesta, que vam enviar a totes les persones afectades directament (la plantilla de totes les oficines tancades i les receptores). Les respostes i comentaris ens han permés fer-nos amb una idea força ajustada dels efectes del tancament.

A continuació us presentem un resum dels resultats de l’enquesta, que tenia 9 preguntes i un apartat per a comentaris.

  • De les respostes rebudes, un 48% són de persones d’oficines tancades, 31% de receptores i 21% estaven absents. Del personal en actiu, un 10% no va disposar d’un lloc de treball exclusiu durant  tota la jornada.
  • Problemes amb les vacances: Majoritàriament, no en va haver (només un 5% va haver de modificar el seu quadre).
  • Problemes d’espai: han existit en un 45% dels casos, principalment per manca de personal, però també per manca d’espai.
  • Queixes de la clientela: s’han produit segons el 91% de les respostes. Les causes principals, cues i manca d’informació; també, amb menys freqüència, per no haver cap apoderat/da de l’oficina tancada.
  • Problemes de seguretat i/o atracaments: els assenyalen un 33% de respostes. El més freqüent, problemes d’autorització en certes transaccions. El més greu, encara que “només” aparegui  en un  16% de les respostes, els problemes de seguretat amb el caixer de l’oficina tancada.
  • Pèrdua de negoci a l’oficina tancada: s’ha produit segons el 80% de les respostes. Aquest percentatge arriba al 89% del personal de les oficines tancades, i es queda en un 71% en opinió del personal de les oficines receptores. Tothom, menys un 3%, coincideix en que això dificultarà l’acompliment d’objectius de l’oficina tancada.
  • Increment de treball a l’oficina receptora: un 70% considera que s’ha produit. Aquí hi ha certa diferència entre la percepció dels companys/es de les oficines receptores (el 89% opinen que sí) i de les oficines tancades (el percentatge es queda en el 58%).
  • S’hauria de repetir el tancament els propers anys?: Un 89% diu que no. El desglós és interessant: manté aquesta opinió el 96% de les persones de les oficines tancades, el 93% de les receptores  i el 62% dels i les que estaven absents.
  • Coordinació del trasllat: Bé per al 26%, regular per al 56% i malament segons el 18%. Algunes de les conclusions que es desprenen de les respostes són força evidents: l’experiment no agrada a la clientela, provoca innecessaris problemes de seguretat, fa perdre negoci a l’oficina tancada mentre incrementa la feina a la receptora i una abrumadora majoria no vol repetir l’experiència.

Tenint en compte que, malgrat la retòrica sobre la clientela, l’únic objectiu del banc amb aquesta i d’altres iniciatives és la reducció de costos, és probable que, el proper agost, tornem a patir el mateix experiment. Alguns dels seus efectes negatius no podrem evitar-los, però hi ha un seguit de qüestions que requereixen correcció:

1.     S’ha de mantenir la normativa del Conveni sobre els quadres de vacances. No són acceptables quadres conjunts d’oficines tancades i receptores o de tot un CBC.

2.     S’han d’eliminar els problemes de seguretat als caixers: la càrrega, a les oficines tancades, ha de fer-se amb la protecció adequada o autoritzar-se superar l’encaix per no haver d’efectuar successives recàrregues.

3.     Els objectius comercials, tant individuals com d’oficina, han de revisar-se atenent el perjudici causat pel tancament durant un periode d’agost.

4.     Cal millorar la coordinació del trasllat, i que aquesta millora es tradueixi en solucionar alguns dels problemes operatius esdevinguts (signatures, valisses, etc.).

La solució real als problemes detectats, a la vista de l’experiència, seria molt més senzilla: no repetir l’experiment. Però segurament no serà aquesta la conclusió que adoptarà el banc. Per això, CCOO i totes les persones afectades hem de vetllar, com a mínim, pel compliment dels punts abans esmentats. Aquest és el nostre compromís, en el que estem segurs i segures de comptar amb la vostra participació.

Seguirem treballant, seguirem informant.

Octubre 2008

ver Comunicado en pdf

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es