Archivado en Comunicats, Salut Laboral

El Tribunal suprem declara l'atracament com a risc laboral


“El Tribunal Suprem confirma íntegrament la sentència de l'Audiència Nacional, desestimant cadascuna de les al•legacions presentades per la patronal de Caixes d'Estalvi.”pdf
print
pmail

Aquesta sentència obliga, a les Caixes condemnades, a avaluar els riscos derivats de violència, d'acord amb la Llei Laboral, protegint principalment a les persones, abans que els objectes patrimonials, amb independència que hagin de complir altres normes relatives a l'ordre públic o les ordenances municipals.

Des de Comfia entenem que amb aquesta sentència els treballadors i les treballadores inclosos en aquest grup de risc no poden ser obligats a treballar sense protecció suficient per a la seva integritat física i psíquica.

Des de COMFIA-CCOO valorem molt positivament aquesta sentència que no només afecta als treballadors dels sectors financers, sinó que ha de ser aplicable a tots aquells treballadors i treballadores subjectes a riscos derivats de violència