Archivado en Comunicats, beneficis socials

Signat el Conveni d'assegurances

CONVENI D'ASSEGURANCES Comunicat núm. 7

El matí de l’1 d’octubre ha tingut lloc en la seu d'UNESPA, l'acte de signatura del Conveni Col·lectiu General d'àmbit estatal per a les Entitats d'Assegurances, Reassegurances i Mútues d'Accidents de Treball per als anys 2008- 2011, per part de les patronals UNESPA, AMAT i ASECORE i per part dels sindicats CCOO i UGT. Els sindicats autonòmics ELA, LAB i CIG, no han acudit a cap de les reunions a les quals han estat convocats, pel que la seva participació en tot aquest procés ha estat nul·la.


pdf print pmail

Amb aquesta signatura, culmina el treball i el procés de negociació iniciat a principis d'any i que ha hagut de conviure amb un entorn socio-econòmic de crisi que amb el pas del temps es manifestava cada vegada més forta i apressant. Davant aquestes circumstàncies, les parts negociadores ens hem vist obligades a adaptar les nostres propostes per a aconseguir acords que responguessin tant a les expectatives i necessitats dels treballadors, com a una situació econòmica que ningú hagués pogut predïr quan preparàvem les nostres plataformes.

Malgrat això, estem molt satisfets amb els resultats obtinguts. COMFIA-CCOO valora molt positivament l'actitud demostrada per totes les parts negociadores enfront de les adversitats amb les quals ens hem trobat i amb els negatius missatges que bombardejaven cada setmana les reunions de treball. En aquest context, la consecució de l'acord s'aconsegueix gràcies al grau de consolidació aconseguit en la negociació i en la interlocució en el sector així com al respecte dels compromisos entre parts.

Pel que fa als acords aconseguits ja us vàrem informar en el mes de juliol amb la signatura i publicació del preacord, el text signat en el dia d'avui a més de recollir íntegrament els esmentats acords inclou totes les modificacions necessàries per a l'adaptació del conveni a les normes legals vigents (Estatut dels Treballadors, Llei per a la Igualtat d'Oportunitats, etc).

Entre les millores que integren el nou conveni col·lectiu 2008-2011 volem destacar les aconseguides en el bloc retributiu ja que, a més de mantenir el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores mitjançant la clàusula de revisió salarial, incloure un pagament únic per a 2010 i l’augmentar i revisar gairebé tots els conceptes econòmics del conveni, en aquest any 2008, per primera vegada en la història d'aquesta negociació, s'ha aconseguit un increment salarial inicial d'un 3%, en lloc del 2% de previsió habitual, el que suposa per a tots els treballadors i treballadores del sector un avenç de l'IPC que s'aconsegueixi a la fi d'aquest any. En moments de crisis com els actuals i coincidint amb una època normalment més complicada i amb més despeses per a totes les famílies, aquesta injecció pot suposar un gran alleugeriment per a la butxaca de molts treballadors i treballadores.

Aquest nou conveni recull també novetats en el temps de treball i en conciliació com són  l'augment dels dies de vacances a 24 laborables en 2009, la millora de permisos i excedències així com la inclusió de noves situacions en resposta a noves necessitats (permisos no retribuits), entre unes altres.

També en drets sindicals existeixen millores, per primera vegada s'introdueix una mesura de correcció per a la discriminació dels sindicalistes en la seva carrera professional, a més d'establir mecanismes que permeten impulsar l'acció sindical en les empreses (borsa d'hores, ús del correu electrònic, etc). Sense oblidar-nos dels avanços en matèria d'Igualtat d'Oportunitats, on a més de potenciar a la Comissió d'Igualtat en les seves competències, establim importants criteris per a la negociació dels Plans d'Igualtat en les empreses.

Aquest conveni marc, es torna a situar de nou entre els més valorats de la nostra Confederación Sindical i esperem que els treballadors i treballadores afectats pel mateix sàpiguen valorar-ho també en la seva justa mesura, tant pel que suposa per als quals no disposen de negociació col·lectiva en l'àmbit de la seva empresa com per a aquells que tenen convenis propis superiors i que es beneficien també d'algunes d'aquestes millores.

El text íntegre del conveni ho farem públic una vegada autoritzat per la Direcció general de Treball ja que sense aquest pas inicial, el text no es pot donar com definitiu ni es publica en el BOE. Complert dit tràmit, el podreu consultar en la nostra pàgina web.

Us volem recordar la importància que té l'afiliació a CCOO ja que d'ella depèn que les nostres propostes i presència en les taules de negociació tinguin el pes i la força necessària per al compliment dels nostres objectius que no són uns altres que la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadors del sector.

 

1 d’octubre de 2008

COMFIA-CCOO ASSEGURANCES


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es