Archivado en Comunicats, beneficis socials

CONVENI D'ASSEGURANCES Comunicat n煤m. 7

Signat el Conveni d'assegurances


El mat铆 de l聮1 d聮octubre ha tingut lloc en la seu d'UNESPA, l'acte de signatura del Conveni Col路lectiu General d'脿mbit estatal per a les Entitats d'Assegurances, Reassegurances i M煤tues d'Accidents de Treball per als anys 2008- 2011, per part de les patronals UNESPA, AMAT i ASECORE i per part dels sindicats CCOO i UGT. Els sindicats auton貌mics ELA, LAB i CIG, no han acudit a cap de les reunions a les quals han estat convocats, pel que la seva participaci贸 en tot aquest proc茅s ha estat nul路la.


pdf
print
pmail

Amb aquesta signatura, culmina el treball i el proc茅s de negociaci贸 iniciat a principis d'any i que ha hagut de conviure amb un entorn socio-econ貌mic de crisi que amb el pas del temps es manifestava cada vegada m茅s forta i apressant. Davant aquestes circumst脿ncies, les parts negociadores ens hem vist obligades a adaptar les nostres propostes per a aconseguir acords que responguessin tant a les expectatives i necessitats dels treballadors, com a una situaci贸 econ貌mica que ning煤 hagu茅s pogut pred茂r quan prepar脿vem les nostres plataformes.

Malgrat aix貌, estem molt satisfets amb els resultats obtinguts. COMFIA-CCOO valora molt positivament l'actitud demostrada per totes les parts negociadores enfront de les adversitats amb les quals ens hem trobat i amb els negatius missatges que bombardejaven cada setmana les reunions de treball. En aquest context, la consecuci贸 de l'acord s'aconsegueix gr脿cies al grau de consolidaci贸 aconseguit en la negociaci贸 i en la interlocuci贸 en el sector aix铆 com al respecte dels compromisos entre parts.

Pel que fa als acords aconseguits ja us v脿rem informar en el mes de juliol amb la signatura i publicaci贸 del preacord, el text signat en el dia d'avui a m茅s de recollir 铆ntegrament els esmentats acords inclou totes les modificacions necess脿ries per a l'adaptaci贸 del conveni a les normes legals vigents (Estatut dels Treballadors, Llei per a la Igualtat d'Oportunitats, etc).

Entre les millores que integren el nou conveni col路lectiu 2008-2011 volem destacar les aconseguides en el bloc retributiu ja que, a m茅s de mantenir el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores mitjan莽ant la cl脿usula de revisi贸 salarial, incloure un pagament 煤nic per a 2010 i l聮augmentar i revisar gaireb茅 tots els conceptes econ貌mics del conveni, en aquest any 2008, per primera vegada en la hist貌ria d'aquesta negociaci贸, s'ha aconseguit un increment salarial inicial d'un 3%, en lloc del 2% de previsi贸 habitual, el que suposa per a tots els treballadors i treballadores del sector un aven莽 de l'IPC que s'aconsegueixi a la fi d'aquest any. En moments de crisis com els actuals i coincidint amb una 猫poca normalment m茅s complicada i amb m茅s despeses per a totes les fam铆lies, aquesta injecci贸 pot suposar un gran alleugeriment per a la butxaca de molts treballadors i treballadores.

Aquest nou conveni recull tamb茅 novetats en el temps de treball i en conciliaci贸 com s贸n  l'augment dels dies de vacances a 24 laborables en 2009, la millora de permisos i exced猫ncies aix铆 com la inclusi贸 de noves situacions en resposta a noves necessitats (permisos no retribuits), entre unes altres.

Tamb茅 en drets sindicals existeixen millores, per primera vegada s'introdueix una mesura de correcci贸 per a la discriminaci贸 dels sindicalistes en la seva carrera professional, a m茅s d'establir mecanismes que permeten impulsar l'acci贸 sindical en les empreses (borsa d'hores, 煤s del correu electr貌nic, etc). Sense oblidar-nos dels avan莽os en mat猫ria d'Igualtat d'Oportunitats, on a m茅s de potenciar a la Comissi贸 d'Igualtat en les seves compet猫ncies, establim importants criteris per a la negociaci贸 dels Plans d'Igualtat en les empreses.

Aquest conveni marc, es torna a situar de nou entre els m茅s valorats de la nostra Confederaci贸n Sindical i esperem que els treballadors i treballadores afectats pel mateix s脿piguen valorar-ho tamb茅 en la seva justa mesura, tant pel que suposa per als quals no disposen de negociaci贸 col路lectiva en l'脿mbit de la seva empresa com per a aquells que tenen convenis propis superiors i que es beneficien tamb茅 d'algunes d'aquestes millores.

El text 铆ntegre del conveni ho farem p煤blic una vegada autoritzat per la Direcci贸 general de Treball ja que sense aquest pas inicial, el text no es pot donar com definitiu ni es publica en el BOE. Complert dit tr脿mit, el podreu consultar en la nostra p脿gina web.

Us volem recordar la import脿ncia que t茅 l'afiliaci贸 a CCOO ja que d'ella dep猫n que les nostres propostes i pres猫ncia en les taules de negociaci贸 tinguin el pes i la for莽a necess脿ria per al compliment dels nostres objectius que no s贸n uns altres que la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadors del sector.

 

1 d聮octubre de 2008

COMFIA-CCOO ASSEGURANCES