Archivado en Comunicats, beneficis socials

Signat el preacord del Conveni d’Assegurances

CONVENI D'ASSEGURANCES Comunicat núm. 6

El 29 de juliol es va signar el preacord per al Conveni d'Assegurances per part de COMFIA-CCOO i FES-UGT i les patronals UNESPA i AMAT, amb el compromís de procedir a la redacció definitiva per al mes de setembre.


pdf print pmail

Amb el tancament dels acords adoptats en aquest acte, es culmina un procés de negociació que ha estat absolutament marcat per les tensions i el moment socioeconòmic en el qual està submergit el país i que posava en dubte el manteniment del poder adquisitiu de més de 60.000 treballadors i treballadores mitjançant un dels elements més valorats històricament en aquest conveni: la clàusula de revisió salarial.

La nota de premsa emesa en el dia d'avui en els mitjans de comunicació avança alguns dels aspectes bàsics del preacord i és fruit del consens entre els signants per a sortir amb una nota comuna que simbolitza l'acostament i la flexibilitat de totes les parts per a la consecució d'aquest important acord abans del mes d'agost, tal com ens havíem marcat.

Per aquest motiu, ens sorprèn que els nostres companys d'UGT es donessin tanta pressa a treure un comunicat a tots els treballadors/es, ahir mateix, sense esperar a la publicació de la nota de premsa pactada. Hauria estat bé que aquest mateix ímpetu ho haguessin demostrat en la defensa de la seva plataforma en taula i en la presentació de les alternatives necessàries per a fer possible la signatura d'aquest principi d'acord.

Posem a la vostra disposició el text íntegre del principi d'acord encara que sobre el mateix volem realitzar les següents matisacions dels blocs fonamentals sobre els quals ha versat aquesta negociació:

·        Vigència: els quatre anys de vigència donen una estabilitat al sector, molt necessària en el moment socioeconòmic present i futur.

·        Retribució i conceptes econòmics: la garantia del poder adquisitiu mitjançant la clàusula de revisió salarial, l'augment de la compensació per menjar a 8,90 euros arribant a 10,30 euros en l'últim any de vigència, l'increment en un 7% per a 2008 dels salaris més baixos (Nivell 9), el pagament únic per a 2010 per imports superiors al 0’5% del salari taula per Grup Professional, la modificació en el càlcul del quilometratge augmentant al 40% sobre el carburant (abans es computava el 30%), o el considerable augment de la pòlissa de vida que passa dels 17.500 euros actuals als 21.000 euros en 2010 i 2011, posen de nou de manifest l'alt nivell en el qual es pot situar aquest Conveni Sectorial.

·        Temps de Treball: augmentem 1 dia més de vacances (24 dies laborables) a partir de 2009 però mantenint el còmput anual actual de 1.700 hores. La reducció de jornada en còmput ha estat un dels elements de major complicació ja que sent per a nosaltres una reivindicació important, la renúncia a la mateixa no l'hem realitzat fins a assegurar-nos una valoració global positiva al conjunt dels avanços obtinguts.

·        Igualtat d'Oportunitats i Conciliació: les expectatives eren altes tenint en compte que es tractava del primer conveni que denunciem després de l'entrada en vigor de la nova Llei d'Igualtat, però també és cert que l'escàs recorregut de la mateixa en l'àmbit de les empreses ha dificultat la consecució de millores espectaculars. Serà necessari un major avanç amb la signatura de Plans d'Igualtat i mesures de conciliació en les empreses durant la vigència d'aquest conveni, perquè les patronals accedeixin a innovar i millorar considerablement aquesta nova llei mitjançant convenis sectorials. Encara així, s'han millorat alguns dels permisos i llicències ja existents i introduït altres nous que faciliten la conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors/es.

·        Drets Sindicals: la cada vegada més demostrada professionalització dels sindicalistes en aquest sector ha permès la introducció d'elements que formaven part històricament de les nostres reivindicacions i que fins al moment s'havien vist sistemàticament rebutjades, com és el reconeixement de la labor sindical i l'establiment de criteris per a la igualtat dels representants dels treballadors amb la resta de la plantilla. A més, s'inclou la possibilitat que les Seccions Sindicals triïn el sistema d'acumulació d'hores mitjançant borsa d'hores o l'acumulació al 200% del conveni anterior; l'ús del correu electrònic per a enviaments massius per part del sindicat i la potenciació de les Seccions Sindicals com òrgans claus en la negociació col·lectiva amb l'eliminació dels comitès intercentres de l'empara del conveni sectorial.

La resta d'acords els podeu trobar en el document de preacord si bé heu de tenir en compte que el redactat i el desenvolupament del mateix està per fer, així que ha de considerar-se com document provisional de manera que cap dels acords són exigibles fins que es procedeixi a la signatura del conveni que previsiblement es realitzarà en el mes de setembre.

La valoració definitiva la farem llavors, encara que hem volgut destacar aquelles qüestions de major rellevància per als treballadors i treballadores del sector ja que moltes d'elles afecten molt directament a la millora de les condicions laborals de tots i totes. Insistim de nou en què malgrat les dificultats econòmiques i socials que viu el nostre país, aquest conveni aconsegueix, una altra vegada, destacar respecte altres convenis sectorials i seguir millorant les condicions dels treballadors afectats.


30 de juliol de 2008

COMFIA-CCOO Seguros


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es