Archivado en Comunicados, Salario

CCOO EDITA EL TEXT REFÓS DEL CONVENI 2007-2010

CC.OO. Caixa Ontinyent- Comunicat

CC.OO. no es limita a conquistar drets, sinó que per mitjà de la seua difusió massiva i permanent els posa a l'abast de les treballadores i els treballadors. Este és l'objectiu que té l'edició i distribució del text del Conveni entre els més de 30.000 afiliats i afiliades de CC.OO. en les Caixes d'Estalvis.


Este artículo se publicó originalmente en Caixa Ontinyent (Comfia CCOO en Caixa Ontinyent) ,


pdf print pmail

L'encert de la firma, per part de CC.OO.*, del Conveni Col·lectiu de les Caixes d'Estalvis per als anys 2007-2010 radica no sols en l'abast de les matèries que conté, sinó també que per a les plantilles serà una espècie de “paraigües protector” per a este període d'incertesa econòmica, els efectes de la qual s'estan deixant sentir amb inusitada duresa en les entitats en les quals treballem.

 

Si repassem els principals temes acordats coincidirem que és un Conveni molt complet, que té un poc de tot i prou d'unes quantes coses:

 

Més capacitat adquisitiva 

Un Conveni que, a més de garantir-nos l'IPC real durant tota la seua vigència (la inflació de Maig ha arribat al 4,6%), incrementa en més d'un punt sobre l’IPC el nivell salarial a l'establir, amb caràcter permanent, un Plus Conveni per l'import corresponent a ¼ de paga del salari base del Conveni del Nivell que ostente cada persona, addicional al Plus Conveni fix.

Un Conveni que incrementa les ajudes de formació, amb especial menció al 53% de pujada de l'Ajuda de Guarderia, que passa de 556 € a 850€ en 2010.

Un Conveni que incrementa en un 60% la quantia mínima del préstec vivenda, que passa de 117.000€ a 186.000€, a més de reduir la quota al situar en 35 anys el termini d'amortització. 

 

Més temps per a viure

Un Conveni que millora els permisos per naixement, adopció o acolliment, ampliant la possibilitat de reducció de jornada a cura de familiars, possibilitant permisos i excedències per raons familiars i formatives.

Un Conveni que incorpora la lliurança de tres vesprades més de dijous (a Nadal) i l'ampliació  d'un dia de permís. 

 

Més camins per a avançar

Un Conveni que estén l'Ajuda d'Estudis a Postgraus, avançant en la línia demandada per unes plantilles que s'incorporen en gran manera ja amb formació universitària.

Un Conveni que augmenta la protecció contra la violència de gènere a través del dret preferent a reserva de lloc i cobertura de vacants, la justificació d'absències o faltes de puntualitat i el dret a reducció de jornada.

Un Conveni que continuarà impulsant el camí cap a la Igualtat a través de la Comissió Sectorial creada a este efecte.

Un Conveni que consagra l'obligació de les Caixes de negociar l'aplicació dels horaris singulars que el Conveni va establir en 1992, evitant la discrecionalitat en esta matèria que s'havia produït en algunes caixes. 

 

I també....., ho millorem en les empreses 

Junt amb tot açò, el propi Conveni establix la possibilitat de la seua adaptació i millora en cada una de les empreses, al tindre incorporat un article que dóna carta de naturalesa als múltiples acords que hem aconseguit en les diverses caixes d'estalvis.

 

Coneix els teus drets; exercix-los

Però per a poder exercir els drets cal conéixer-los. És per açò que CC.OO. no es limita a conquistar-los sinó que per mitjà de la seua difusió massiva i permanent els posa a l'abast de les treballadores i els treballadors.

Este és l'objectiu que té l'edició i distribució del text del Conveni entre els més de 30.000 afiliats i afiliades de CC.OO. en les Caixes d'Estalvis.

 

Este text refós està disponible per a la seua consulta en la pàgina web http://www.comfia.net.

 

* El Conveni Col·lectiu 2007-2010 va ser subscrit per CC.OO. i CSICA.

 

Secció Sindical CCOO Caixa Ontinyent

https://www.ccoo-servicios.es/caixaontinyent/

caixaontinyent@comfia.ccoo.es 

 

 

 

 

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es