Archivado en Comunicats, socio economic

Anem bè?

L'agència Fitch Ratings ha rebaixat la qualificació de la Caixa, la qual cosa no és una bona noticia


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

L’agència Fitch Ratings ha rebaixat la qualificació de la Caixa. No és una bona noticia. S’argumenta, entre d’altres motius, l’increment del risc de la Caixa en el sector de la promoció immobiliària i en el sector de la construcció.

Es evident que, des de sempre, la Caixa ha prioritzat la inversió de préstecs amb garantia immobiliària. No ens sembla pas mala garantia, i creiem que la Caixa fa una gran funció social en el manteniment del finançament a les famílies per l’adquisició de l’habitatge.

El que no sabem de l’informe de Fitch és que diu sobre la morositat, (a CCOO darrerament ens té preocupats). Morositat provocada, en gran part, per les ganes de créixer a qualsevol preu. També ens preocupa la inversió directa de la Caixa en el món immobiliari mitjançant societats interposades, no solament en promocions, sinó també en negocis molt lligats al món immobiliari com son la inversió en Hotels i Residències Geriàtriques.

La Direcció, pel que ha deixat anar en més d’una reunió, sembla que intenta culpabilitzar de la morositat a la xarxa d’oficines. Però a ningú se li escapa que, a casa nostra, tot s’aprova i/o es ratifica en les més altes instàncies. Per tant, no ens sembla acceptable aquesta postura.

També sospitem, que les inversions directes potser no estan sent tan rendibles com es preveia. Així semblen indicar-ho els resultats provisionals donats a conèixer per la Caixa a nivell consolidat.

Ara, la Caixa modifica substancialment, no solament els criteris de concessió dels crèdits sinó també la pròpia operativa interna, concentrant en el Departament de Préstecs la decisió de les concessions.

Possiblement sigui hora que es prioritzi la capacitat de pagament com a element determinant per a la concessió o no d’un préstec, per damunt d’altres consideracions com les de tipus comercial, o bé aquella de “la taxació aguanta”.
 
Aquest canvi organitzatiu, que en principi podria semblar encertat, ens planteja una sèrie de dubtes i qüestions.

En primer lloc, saber si la Direcció de la Caixa ha previst un increment de plantilla en el Departament de Préstecs per poder assumir aquestes noves tasques. O bé espera que la feina surti a base de fer hores extres i tenir el personal treballant ràpid, sense temps per fer les anàlisis adients per decidir la conveniència d’aprovar els préstecs, amb el risc que això comporta.

Perquè pot succeir, que si no es posen els mitjans i s’allunya el poder de decisió de les oficines, es perdi la poca agilitat que ens pugui quedar. I així, pot passar que ens quedem amb aquells clients que no tinguin un altre lloc on anar.

En segon lloc, la formació. Encara que en el Departament de Préstecs hi ha molt bons professionals en les diferents àrees, no és menys cert que un canvi tant substancial de feines com la que es planteja, hauria de comportar, primer formar a les persones, i desprès donar les responsabilitats. Qüestió aquesta que afectarà en primer lloc a aquelles persones que fins ara no feien d’analistes. I és que la formació no pot anar darrera de l’obligació.

En tercer lloc, pel què fa al personal que haurà d’assumir noves responsabilitats i obligacions, s’ha previst un increment de la seva remuneració per aquestes noves tasques? O bé, primer demostra el que vals i desprès ja veurem què podem fer, (marca de la casa) I tot això sense cap pla de carrera definida ni cap compromís per part de Direcció.

També ens preocupa el que passarà demà. Si com dèiem abans, avui la Direcció culpabilitza la xarxa d’oficines, la futura morositat serà responsabilitat dels empleats del Departament de Préstecs, empleats no oblidem, sobrecarregats de feina, i mal pagats?

Per nosaltres, la responsabilitat passada, present i futura és fonamentalment de qui en cada moment està al front de la Direcció de la Caixa, i en aquest cas concret dels màxims directius amb responsabilitats sobre la concessió de préstecs

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es