Archivado en Comunicats

UNESPA i AMAT: masses negatives

Convenio de seguros - comunciat núm. 4

Unes negatives basades en uns arguments que són repetits una i una altra vegada sense diferenciar el tema que s'estigui tractant, per a tot és un mal moment a causa de la “crisi”.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , Seguros (Sector de Seguros (Cias y MATEPSS, Mediación y Servicios de Prevención)) ,


pdf print pmail

Ahir es va celebrar Plenari de Mesa negociadora per a realitzar balanç sobre els temes tractats en les reunions que els grups de treball han mantingut i en les quals s'han tractat tots els blocs temàtics establerts com sistema de treball en la negociació.

Tal com vàrem manifestar en la Mesa, estem veritablement preocupats amb la marxa de la negociació i sobretot, amb les postures mantingudes durant totes i cadascuna de les reunions per part d'UNESPA i AMAT. Valorem positivament aquests primers contactes en els quals s'han pogut detectar les posicions de les parts i la rellevància per a cadascuna dels elements principals d'aquesta negociació, però lamentablement els avanços són pocs i les negatives patronals són moltes.

Unes negatives basades en uns arguments que són repetits una i una altra vegada sense diferenciar el tema que s'estigui tractant, per a tot és un mal moment a causa de la “crisi” i per a tot no procedeix recollir-ho en el conveni sectorial perquè són temes ja resolts o que s'han de tractar en l'àmbit de les empreses.  Nosaltres ens preguntem on està aquesta “joiosa” crisi en el sector quan els resultats que es publiquen sobre el primer trimestre de 2008 són d'un creixement constant i de beneficis espectaculars, on si la trobem és en les llars dels treballadors i treballadores d'aquest mateix pròsper sector.

A continuació, us detallem les qüestions tractades en cadascun dels blocs i les postures mantingudes per cadascuna de les parts al respecte:

  •  Vigència: les patronals es mantenen en el seu desig de vigència àmplia, mentre que els sindicats comencem a dubtar que els resultats finals ens ho permetin.

  • Classificació i Carrera Professional: la representació empresarial segueix sense veure problema en el sistema actual fent per tant cas omís a les nombroses consultes rebudes en Comissió Mixta durant els últims quatre anys i que constaten la necessitat d'una major i millor definició dels Nivells Retributius. Tampoc volen anar més enllà en l'establiment de criteris o en l'impuls de carreres professionals en les empreses ni a sobrepassar la legislació en matèria de Formació. A canvi, això sí, insisteixen en la seva imperiosa necessitat de “cercar una solució” a les distorsions que provoca l'actual Concurs- Oposició. Quant a la no absorció ni compensació del Complement per Experiència amb el canvi de grup, les patronals han admès que el sistema propicia l'autofinançament del treballador de la seva promoció al Grup I, però encara així es mantenen en no modificarho.

  •  Retribucions: accepten la revisió salarial a IPC real pel que admeten la conveniència d'assegurar la no pèrdua del poder adquisitiu, però a partir d'aquí, tot és prudència i manteniment del que hi ha, sense cap millora. Per suposat no volen ni escoltar parlar de Retribució Variable, encara que hem insistit que el nostre únic propòsit és impulsar la agrupació d’assegurances seva negociació en l'àmbit de les empreses. Precisament és aquest un dels arguments que ells mateixos utilitzen per a negar-nos altres temes i en canvi per a aquest cas, no els val.

  •   Temps de Treball: UNESPA i AMAT insisteixen que la jornada s'ajusta a les necessitats del sector i en què ho deixem, una altra vegada, a l'àmbit de les empreses, pel que no volen reducció alguna del còmput anual. La realitat és que en els dos últims convenis no s'ha reduït i sí s'ha fet en l'àmbit de les empreses pel que per a nosaltres seguirà sent un element clau per a aquest conveni. En canvi, sí insisteixen a reivindicar una solució des del sector per a les necessitats horàries comercials de les empreses. En Permisos i Excedències sí existeixen línies d'aproximació, podent millorar algun permís per a ajustar distorsions, igualant casuístiques en excedències, admetent la proporcionalitat del permís de lactància per a parts múltiples o analitzant la inclusió d'alguna llicència no retribuïda. Sense dubte, valorem aquests avanços però els considerem encara insuficients.

  •   Igualtat d'Oportunitats i Conciliació: en aquesta reunió s’ha avançat poc ja que les qüestions que estan disposats a recollir són pràcticament les que ja estableix la llei. No entenem aquesta por i excés de prudència pel que fa a la Llei d'Igualtat i menys encara per a un sector que sempre ha destacat per ser atrevit i nou en aquesta matèria.

  •   Drets Sindicals i de Representació: si bé manifesten la seva conformitat amb el positiu de la professionalització en les empreses de l'activitat sindical, es contradiuen quan es neguen a establir els mecanismes necessaris perquè això sigui possible (borsa d'hores, eliminació Comitès Intercentres, etc). L'avanç en aquesta matèria és, pel moment, el reconeixement que ens dóna la sentència del TC per a l'ús del sindicat del correu electrònic.

És hora de donar-nos un temps per a reflexionar sobre les nostres postures abans de continuar amb les negociacions, per a això, des de COMFIA-CCOO hem insistit en l'esforç que haurien de realitzar les patronals per a possibilitar l'avanç així que esperem que a finals de maig puguem tornar a reprendre les reunions amb major predisposició d'avançar per totes les parts.

COMFIA-CCOO Assegurances

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es