Archivado en Comunicats, socio economic

Dies addicionals de lliure disposició (traduccó automatica)

A Fraternidad muprespa.Dies addicionals de lliure disposició


Com a conseqüència de l'acordat amb l'empresa en el supòsit de superar uns resultats d'excedents i *contigencias professionals he aquí la nota de l'adreçapdf
print
pmail
NOTA INFORMATIVA


Les dades al tancament de l'exercici 2003 mostren un creixement de les quotes cobrades per contingències professionals superior al 11%, i un excedent net superior al 5%.

Com a conseqüència de l'anterior i en aplicació dels acords establerts entre l'Empresa i la Representació Legal dels Treballadors, correspon gaudir en el present exercici, al donar-se les circumstàncies establertes a aquest efecte, de DUES *DIAS de lliure disposició addicionals als establerts amb caràcter general.

Deuran gaudir-se abans del 31 de desembre de 2004, i es regiran per la normativa que els és d'aplicació (Instrucció de Gerència I (3) 5/1999)

Madrid, 28 d'abril de 2004

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS