Archivado en Acords, beneficis socials, socio economic

A Fraternidad Muprespa Comisio Incentius (Traduccio automatica)

Reunio de la Comision d'Incentius amb *RR.*HH.

Novetats en aquesta també primera reunió de la Comissió amb *RR.*HH.


Este artículo se publicó originalmente en Fraternidad (Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa) ,


pdf print pmail

Propostes Plantejades a *RRHH

► En conseqüència amb els bons resultats de gestió obtinguts per la Mútua en l'exercici 2003, vam sol·licitar l'increment a un 12 per cent de la massa salarial destinada a Incentius (*IGRD) en l'any 2004.

Per part de l'adreça la resposta és que es tracta d'una quantitat que per limitacions pressupostàries no pot ser atesa. Ens comenten que la gratificació aprovada per la Junta Directiva a proposta del *Dtor.Gerent suposa un 1 per cent d'increment per a aquest any 2004 i que estaria disposada a estudiar la implantació d'un Incentiu subjecte a resultats per als pròxims exercicis en els quals l'excedent del compte de Gestió estiguin en la mateixa proporció que els de l'exercici 2003.

Els criteris i quantia d'aquest Incentiu no estarien subjectes en cap cas a negociació amb els representants dels treballadors, i serien fixats per la Junta Directiva.

► Fixació d'una data fixa per al Compte de gestió per centres a utilitzar per al *IGRD.

Es prengués com referencia el Compte de Gestió per centres (Any 2003) que s'obtingui del sistema informàtic el 29 de Setembre de 2004.

► Sol·licitem la informació corresponent al *IGRD de l'any 2003 quant a la quantitat final pagada, nº de perceptors, percepció per grups, distribució per centres de Gestió etc.

Es comprometen a lliurar-la abans de finalitzar el mes d'Abril.

► Plantegem la reducció dels grups que actualment configuren el *IGRD, *limitandolos als grups i nivells que fixa el Conveni.

En principi l'adreça es mostra poc inclinada al canvi, però acorda el realitzar una simulació amb els Grups i nivells de Conveni sobre la base dels mateixos paràmetres que es van utilitzar per al *IGRD de l'any 2003, amb l'objecte d'analitzar l'impacte i veure si els resultats aconsellen acordar la reducció.► Informació sobre import a repartir per cada grup *IGRD amb antelació.Es comprometen a informar als *Rptes. dels treballadors quan la pròpia elaboració de la distribució per grups ho permeti.

► Sol·licitem la possibilitat d'establir un sistema de reclamacions automatitzat que realment ajudi a solucionar les deficiències.

Queda pendent fins saber els requeriments tècnics que són necessaris per a la seva elaboració.

► Elaboració d'un manual per a l'avaluador .En el qual es tingui en compte el valor “C” com base, i en el qual s'incloguin els criteris per a puntuar a l'alça o a la baixa.

Ens informen que ja tenen un catalogo de recomanacions que fan arribar als responsables de les distintes unitats per a l'avaluació, i que aquest any de nou insistiran per a procurar la *homogenización dels criteris en les diferents unitats.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es