Archivado en Acords, beneficis socials, socio economic

A Fraternidad Muprespa Comisio Incentius (Traduccio automatica)

Reunio de la Comision d'Incentius amb *RR.*HH.


Novetats en aquesta tamb茅 primera reuni贸 de la Comissi贸 amb *RR.*HH.


pdf
print
pmail
Propostes Plantejades a *RRHH

► En conseq眉猫ncia amb els bons resultats de gesti贸 obtinguts per la M煤tua en l'exercici 2003, vam sol路licitar l'increment a un 12 per cent de la massa salarial destinada a Incentius (*IGRD) en l'any 2004.

Per part de l'adre莽a la resposta 茅s que es tracta d'una quantitat que per limitacions pressupost脿ries no pot ser atesa. Ens comenten que la gratificaci贸 aprovada per la Junta Directiva a proposta del *Dtor.Gerent suposa un 1 per cent d'increment per a aquest any 2004 i que estaria disposada a estudiar la implantaci贸 d'un Incentiu subjecte a resultats per als pr貌xims exercicis en els quals l'excedent del compte de Gesti贸 estiguin en la mateixa proporci贸 que els de l'exercici 2003.

Els criteris i quantia d'aquest Incentiu no estarien subjectes en cap cas a negociaci贸 amb els representants dels treballadors, i serien fixats per la Junta Directiva.

► Fixaci贸 d'una data fixa per al Compte de gesti贸 per centres a utilitzar per al *IGRD.

Es prengu茅s com referencia el Compte de Gesti贸 per centres (Any 2003) que s'obtingui del sistema inform脿tic el 29 de Setembre de 2004.

► Sol路licitem la informaci贸 corresponent al *IGRD de l'any 2003 quant a la quantitat final pagada, n潞 de perceptors, percepci贸 per grups, distribuci贸 per centres de Gesti贸 etc.

Es comprometen a lliurar-la abans de finalitzar el mes d'Abril.

► Plantegem la reducci贸 dels grups que actualment configuren el *IGRD, *limitandolos als grups i nivells que fixa el Conveni.

En principi l'adre莽a es mostra poc inclinada al canvi, per貌 acorda el realitzar una simulaci贸 amb els Grups i nivells de Conveni sobre la base dels mateixos par脿metres que es van utilitzar per al *IGRD de l'any 2003, amb l'objecte d'analitzar l'impacte i veure si els resultats aconsellen acordar la reducci贸.► Informaci贸 sobre import a repartir per cada grup *IGRD amb antelaci贸.Es comprometen a informar als *Rptes. dels treballadors quan la pr貌pia elaboraci贸 de la distribuci贸 per grups ho permeti.

► Sol路licitem la possibilitat d'establir un sistema de reclamacions automatitzat que realment ajudi a solucionar les defici猫ncies.

Queda pendent fins saber els requeriments t猫cnics que s贸n necessaris per a la seva elaboraci贸.

► Elaboraci贸 d'un manual per a l'avaluador .En el qual es tingui en compte el valor 聯C聰 com base, i en el qual s'incloguin els criteris per a puntuar a l'al莽a o a la baixa.

Ens informen que ja tenen un catalogo de recomanacions que fan arribar als responsables de les distintes unitats per a l'avaluaci贸, i que aquest any de nou insistiran per a procurar la *homogenizaci贸n dels criteris en les diferents unitats.